Janvārī banku sektors nopelnījis 45.7 miljonus eiro

28.02.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļos
28.02.2014.

Janvārī banku sektors nopelnījis 45.7 miljonus eiro

Banku sektors kopumā 2014. gada pirmo mēnesi noslēdza ar peļņu 45.7 milj. eiro apmērā (32.1 milj. latu) un tas ir par gandrīz 47% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 31.1 milj. eiro (21.9 milj. latu). Janvārī ar peļņu darbojās 14 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 97.4%), liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) sagatavotā operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2014. gada janvārī1 .

Janvārī banku sektora kopējais aktīvu apmērs salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi saruka par 1.4%, t.i. par 422 milj. eiro (297 milj. latu) un janvāra beigās bija 28.8 mljrd. eiro (20.2 mljrd. latu). Lielā mērā aktīvu sarukumu ietekmēja divu banku („UniCredit Bank” un „Latvijas Hipotēku un zemes banka”) aiziešana no tirgus ar 2014. gada 1. janvāri, kā arī saistību atmaksa citām monetārajām finanšu institūcijām.

Janvārī banku piesaistīto noguldījumu atlikums pieauga par 0.9% jeb 177 milj. eiro (124.4 milj. latu), ko ietekmēja nerezidentu noguldījumu kāpums par 3.6% jeb 331.1 milj. eiro (232.7 milj. latu). Savukārt rezidentu noguldījumi kopumā saruka par 1.5% jeb 154.2 milj. eiro (108.3 milj. latu), galvenokārt samazinoties nefinanšu uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumiem. Rezidentu noguldījumu apjoma nelielo samazinājumu janvārī ietekmēja arī pērn nogalē straujais noguldījumu pieaugums, kad iedzīvotāji un uzņēmumi ērtai pārejai uz eiro izvēlējās savus uzkrājumus nest uz banku, bet tagad daļa iedzīvotāju turpina iepriekšējo praksi turēt daļu līdzekļu skaidrā naudā.

Statistiskie dati liecina, ka līdz pērnā gada beigām, Latvijas bankās netika novērotas kādas būtiskas izmaiņas noguldījumu tempā no Ukrainas. Arī šī gada pirmajā mēnesī nav signālu, ka tendence ir mainījusies. Noguldījumu apjoms no Ukrainas Latvijas bankās kopējos noguldījumos veido nedaudz virs 1% no kopējo nerezidentu noguldījumu apjoma.

Banku sektora kopējais kredītportfelis mēneša laikā samazinājās par 3.3%, tomēr, izņemot „UniCredit Bank” un „Latvijas Hipotēku un zemes banka” ietekmi, sarukuma temps bija mērenāks – 0.7% (t.sk. rezidentu nefinanšu uzņēmumu – par 0.8%, rezidentu mājsaimniecību – par 0.7%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada janvāri ir iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

1  Ņemot vērā, ka ar 01.01.2014. spēkā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (26.06.2013.) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, kas paredz, ka bankas pirmo pārskatu sniegs par martu 2014. gada maija beigās, informācija par kapitāla pietiekamības rādītāju netiek iekļauta.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, 26148001
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm