Jaunā Noguldījumu garantiju likuma redakcija paredz virkni jauninājumu

05.06.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 5.06.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Jaunā Noguldījumu garantiju likuma redakcija paredz virkni jauninājumu  

Vakar 3. lasījumā Saeima ir pieņēmusi Noguldījumu garantiju likumu jaunā redakcijā, kas nodrošinās Eiropas Savienības (ES) direktīvas par noguldījumu garantiju sistēmām  prasību ieviešanu nacionālajā likumdošanā un paredz virkni jauninājumu līdz šim spēka esošajā kārtībā. Likums stāsies spēkā šā gada 1. jūlijā.

Veiktās izmaiņas skar vairākas jomas. Tās precizē gan likumā lietoto terminoloģiju atbilstoši vienotai pieejai visās ES valstīs, gan Noguldījumu garantiju fondā (NGF) veicamo iemaksu kārtību, nosakot minimālo uzkrājumu apjomu un paplašinot NGF iespējas nepieciešamības gadījumā aizņemties kompensāciju izmaksai nepieciešamos līdzekļus, nevis no valsts, bet arī no tirgus dalībniekiem, t.i. bankām. 

Vēl viena būtiska izmaiņa paredz termiņa, kurā ir jāsāk izmaksāt garantētā atlīdzība, pakāpenisku samazināšanu. Ja saskaņā ar spēkā esošajām Noguldījumu garantiju likuma prasībām līdz šim termiņš bija 20 darbdienas ar iespēju to pagarināt vēl par 10 darbdienām, tad pakāpeniski līdz 2024. gadam termiņš, kurā noguldītājiem nauda tiks nodrošināta, būs samazināts līdz septiņām darbdienām no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas. 

Tāpat jaunais likums nosaka noguldījumu kategorijas, kurām papildus garantētajai atlīdzībai 100 tūkst. eiro apmērā varēs tikt piemērota papildu aizsardzība līdz 200 tūkst. eiro. Nosacījumi, lai saņemtu papildu kompensāciju ir: līdzekļi klienta – privātpersonas kontā tika ieskaitīti ne agrāk, ka trīs mēnešu pirms noguldījumu nepieejamības dienas, tie veidojas no personai piederoša dzīvojamā nekustamā īpašuma pārdošanas, izmaksāti sociālam mērķim (piemēram, maksājums no laulātā šķiršanās gadījumā) vai kā kompensācija par krimināla rakstura kaitējumiem vai personas nepatiesu notiesāšanu. 

Precizēts arī noguldītāju loks, kuriem būs tiesības saņemt garantēto atlīdzību – turpmāk šīs tiesības tiks attiecinātas arī uz tirgus dalībnieka akcionāriem un valdes un padomes locekļiem, kā arī pašvaldībām, kuru gada budžets nepārsniedz 500 tūkst. eiro. Savukārt noguldītāju loks, kuriem nav tiesību saņemt garantēto atlīdzību, ir papildināts ar klientiem, ar kuriem pēdējo divu gadu laiku nav veikti nekādi darījumi un kuru noguldījumu vērtība ir mazāka par 10 eiro.

Likums paredz arī plašāku klientu informēšanu, nosakot, ka noguldītājam pirms konta atvēršanas tiek sniegta visa nepieciešamā informācija par tiesībām saņemt garantēto atlīdzību un par garantēto atlīdzību izmaksas kārtību.  

Ar Noguldījumu garantiju likumu ir iespēja iepazīties Saeimas mājas lapā: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=152/Lp12 

Turpmākai informācijai:

Marija Makareviča 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas vadītāja

Tālr. 67774808, 26893967, 

marija.makarevica@fktk.lv 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm