Jauni noteikumi vērtspapīru depozitārijiem uzraudzības pārskatu sagatavošanai un iesniegšanai FKTK

05.11.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 30.10.2018. ir apstiprinājusi “Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvos noteikumus”, kas nosaka informāciju, ko centrālie vērtspapīru depozitāriji (turpmāk – CVD) sniedz FKTK par pakalpojumiem un to darbību, t. sk. pārskatus prudenciālās uzraudzības vajadzībām, kā arī šīs informācijas sniegšanas kārtību un termiņus.

Vairāki tiesību akti nosaka prudenciālās prasības, kuras CVD jāievēro, taču tie nenosaka līdzekļus, ar kuru palīdzību kompetentās iestādes var uzraudzīt noteikto prasību ievērošanu, tāpēc ir izstrādāti normatīvie noteikumi, kuri paredz uzraudzībai nepieciešamo pārskatu formas, to sniegšanas kārtību un termiņus. CVD prudenciālie pārskati pilnā apjomā jāiesniedz FKTK tikai reizi gadā, bet bilances pārskats – reizi ceturksnī. Incidentu pārskatu CVD jāiesniedz FKTK nekavējoties.

Normatīvie noteikumi tiks publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, lai būtu pieejami visām personām, kuru tiesības tie var ietekmēt, un tie stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774807; 67774808
e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm