Jūnijā pieaudzis mājsaimniecību noguldījumu apjoms Latvijas bankās

26.07.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 26.07.2013.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Jūnijā pieaudzis mājsaimniecību noguldījumu apjoms Latvijas bankās

FKTK apkopotā statistiskā informācija par banku darbību 2013. gada jūnijā liecina, ka ir palielinājies rezidentu mājsaimniecību (par 36 miljoniem latu) un finanšu institūciju (par 24 miljoniem latu) noguldījumu apjoms. Lai gan kopumā banku piesaistīto noguldījumu atlikums izmainījies nebūtiski, t.i. sarucis par 0.1% jeb 7 miljoniem latu, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikums samazinājās par 0.2% jeb 10.3 miljoniem latu, jo saruka valdības un nefinanšu uzņēmumu noguldījumi, bet nerezidentu noguldījumu atlikums pieauga par 0.05% jeb 3.4 miljoniem latu.

Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis saglabājās augstā līmenī. Jūnija beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 64.9% (maija beigās 61.4%) , savukārt kapitāla pietiekamības rādītājs bija 18.6% , bet 1. līmeņa kapitāla rādītājs  – 16.7% (maija beigās attiecīgi 18.3% un 16.6%).

Banku sektors kopumā 2013. gada pirmajā pusgadā darbojās ar peļņu 77.7 miljonu latu apmērā, t.i. par 1% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 78.5 miljonus latu. Līdz jūnija beigām ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 94.9%).

Jūnijā banku sektora kopējais kredītportfelis samazinājās par 2.1% jeb 239.8 miljoniem latu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, t.sk. rezidentiem izsniegto kredītu atlikums samazinājās par 1.8% (mājsaimniecībām – par 0.8%, bet korporatīvajiem klientiem – par 2.8%), savukārt nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums mēneša laikā saruka par 3.9%.

Banku sektorā jūnijā no jauna izsniegti  kredīti 171.3 miljonu latu apmērā, t.sk. 55.8 miljoni latu – Latvijas nefinanšu uzņēmumiem, 31.4 miljoni latu – Latvijas finanšu institūcijām, 18.3 miljoni latu – rezidentu mājsaimniecībām, 65.6 miljoni latu – nerezidentiem.

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu apmērs turpināja sarukt un to īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī jūnija beigās bija 10.4% (rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī – 14.5%, bet rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 8.5%). Jūnijā, augot līdz 30 dienām kavēto kredītu apmēram, arī kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī palielinājās un jūnija beigās sasniedza 18.2% (maija beigās – 17.5%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada jūniju iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm