Komisija anulē AS “Parex banka” izsniegto licenci kredītiestādes darbībai

15.03.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 15.03.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Komisija anulē AS “Parex banka” izsniegto licenci kredītiestādes darbībai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 2012. gada 15. marta sēdē pieņēma lēmumu anulēt AS ”Parex banka” izsniegto licenci kredītiestādes darbībai un atļaut AS ”Parex banka” veikt bankas reorganizāciju, pārreģistrējot to par komercsabiedrību, kuras darbība nav saistīta ar kredītiestādes darbību. Šāds lēmums tika pieņemts pēc AS “Parex banka” lūguma anulēt bankai izsniegto licenci kredītiestādes darbībai.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, Komisija var anulēt kredītiestādes licenci, ja kredītiestāde atsakās no licences reorganizācijas gadījumā. Savukārt kredītiestādes reorganizācija, pārreģistrējot to par citu, ar kredītiestāžu darbību nesaistītu komercsabiedrību, ir atļauta ar Komisijas rakstveida atļauju, kuru Komisija izsniedz, ja kredītiestāde ir izpildījusi visas kredītiestādes grāmatvedības reģistros fiksētās saistības pret noguldītājiem.

Komisijas padome, pieņemot lēmumu, ir pārliecinājusies, ka AS “Parex banka” nav saistību pret noguldītājiem.

Informācija AS “Parex banka” klientiem: arī pēc šī lēmuma pieņemšanas AS “Parex bankas” klientiem ir jāturpina pildīt savas saistības pret banku, saskaņā ar noslēgto kredītlīgumu nosacījumiem.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm