Kopš gada sākuma banku sektors palielinājis kapitālu par ~100 miljoniem latu

13.11.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 29.10.2012.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Kopš gada sākuma banku sektors palielinājis kapitālu par ~100 miljoniem latu

Kopš 2012. gada sākuma 11 bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 98.1 milj. latu, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavotā operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2012. gada septembrī.

Banku sektora likviditāte un kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augstā līmenī. Septembra beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 59.4% (augusta beigās – 60.5%) un kapitāla pietiekamības rādītājs bija 17.7% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs  bija 15.2% (augusta beigās – attiecīgi 17.3% un 15%). Septembrī nedaudz paaugstinājās banku kapitalizācijas līmenis jo vairākas bankas izmantoja iespēju stiprināt kapitāla bāzi tajā iekļaujot kārtējā darbības gada (starpposma) auditēto peļņu, savukārt kredītportfeļa apmēram pārskata mēnesī nedaudz sarūkot attiecīgi mazinājās arī banku riska svērto aktīvu apmērs.

Banku sektora peļņa
2012. gada pirmos deviņus mēnešus banku sektors kopumā noslēdza ar peļņu 119.3 milj. latu apmērā, t.sk. ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 92.6%). Banku sektora līdz septembra beigām gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem sasniedza ap 230 milj. latu, t.i. par trešdaļu vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu turpināja pieaugt nozīmīgākie banku ienākumu posteņi, t.i. tīrie procentu ienākumi – par 5.7% un tīrie komisijas naudas ienākumi – par 16.6%, savukārt viens no nozīmīgākajiem banku sektora izdevumu posteņiem – izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, ir samazinājies par gandrīz 27%.

Piesaistīto noguldījumu atlikums
Banku piesaistīto noguldījumu atlikums mēneša laikā pieauga par 0.3% jeb 40.2 milj. latu. Par 0.3% palielinājās gan rezidentu, gan nerezidentu noguldījumu atlikums, t.i. attiecīgi par 19.9 milj. latu un 20.3 milj. latu. Rezidentu noguldījumu apjomu ietekmēja valdības noguldījumu kāpums, kamēr privāto nefinanšu uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumi samazinājās.

Kredītportfeļa apmērs
Pēc trīs mēnešu pieauguma banku sektora kopējais kredītportfeļa apmērs septembrī nedaudz saruka (par 0.4%), ko veicināja rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikuma sarukums par 0.9% un nerezidentiem izsniegto kredītu atlikuma sarukums par 1.4%. Savukārt rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums septembrī palielinājās par 0.2%, pieaugot jau ceturto mēnesi pēc kārtas.

No jauna izsniegtie kredīti
Banku sektorā septembrī no jauna izsniegti  kredīti 141.1 milj. latu apmērā, t.sk.
29.7 milj. latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 42.7 milj. latu – Latvijas finanšu institūcijām, 13 milj. latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 55.5 milj. latu – nerezidentiem. Uzņēmumu segmentā mēneša laikā visvairāk jaunos kredītos izsniegts enerģētikas nozarei (7.9 milj. latu), šai nozarei seko tirdzniecības nozare (5.5 milj. latu), lauksaimniecība (2.9 milj. latu) un transports un uzglabāšana (2.7 milj. latu). Savukārt mājsaimniecību segmentā divas trešdaļas no jaunizsniegtajiem kredītiem septembrī veidoja kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam (8.7 milj. latu).

Kavēto kredītu īpatsvars
Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī septembra beigās sasniedza 12.0% (augusta beigās – 12.3%). Šādu kredītu īpatsvars rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī sasniedza 15.9%, savukārt rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 10.3%. Septembrī bija novērojams kredītu ar kavējumiem līdz 30 dienām pieaugums un kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī septembra beigās sasniedza 19.8% (augusta beigās – 19.3%). Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums septembra beigās sasniedza 1.03 miljardus latu jeb 8.6% no banku kopējā kredītportfeļa (augusta beigās – 8.8%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada septembri iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm