Krājaizdevu sabiedrību aktīvu apmērs 1. ceturksnī aug par gandrīz 5%

16.06.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 16.06.2015

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Krājaizdevu sabiedrību aktīvu apmērs 1. ceturksnī aug par gandrīz 5% 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotā informācija par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) darbības rezultātiem 2015. gada 1. ceturksnī liecina, ka krājaizdevu sabiedrību aktīvu apmērs pieauga par 4.9% jeb par 1.1 milj. eiro, marta beigās sasniedzot 23.8 milj. eiro. To galvenokārt ietekmēja piesaistīto biedru noguldījumu apmēra pieaugums, tostarp biedru noguldījumi pārskata ceturksnī sabiedrību finansējuma struktūrā veidoja 99.2%; to atlikums pieauga par 6.8% jeb par 1.1 milj. eiro, sasniedzot 17.6 milj. eiro.

Šī gada trīs mēnešos krājaizdevu sabiedrības nopelnīja 101 tūkst. eiro, kas ir par 27% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 139 tūkst. eiro. Pārskata periodā ar peļņu strādāja 22 krājaizdevu sabiedrības, kopā nopelnot 126 tūkst. eiro, savukārt pārējo 10 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 25 tūkst. eiro.

Krājaizdevu sabiedrību galvenais darbības virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums turpināja augt – par 584 tūkst. eiro jeb 3.6% un marta beigās sasniedza 16.7 milj. eiro. Pārskata ceturksnī kredītportfeļa kvalitāte būtiski nav mainījusies, 62.4% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 31% kā uzraugāmie un 6.2% bija ieņēmumus nenesošo kredītu kopsumma.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs nedaudz saruka un ceturkšņa beigās bija 19.3% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājaslapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Krājaizdevu sabiedrības”.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm