Krājaizdevu sabiedrību biedru noguldījumu atlikums pirmajā ceturksnī nav būtiski mainījies, marta beigās sasniedzot 15.1 milj. eiro

30.05.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 30.05.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Krājaizdevu sabiedrību biedru noguldījumu atlikums pirmajā ceturksnī nav būtiski mainījies, marta beigās sasniedzot 15.1 milj. eiro

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopoti dati par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2014. gada 1. ceturksnī liecina, ka krājaizdevu sabiedrību biedru noguldījumu atlikums š.g. marta beigās sasniedza 15.1 milj. eiro (10.6 milj. latu), ceturkšņa laikā nedaudz samazinoties – par 0.4% jeb 63 tūkst. eiro.

Pārskata periodā krājaizdevu sabiedrību kopējais aktīvu apmērs, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, saruka par 1.7%, jeb par 380.2 tūkst. eiro un marta beigās bija 21.6 milj. eiro (15.2 milj. latu). Aktīvu sarukumu daļēji ietekmēja arī Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības darbības pārtraukšana – tās licenci FKTK anulēja 2014. gada 5. martā1.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2014. gada 1. ceturksnī saglabājās augsts un marta beigās bija 23.8% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

2014. gada pirmajos trīs mēnešos krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 139 tūkst. eiro (98 tūkst. latu) jeb par 5% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 146 tūkst. eiro. Peļņas kritumu galvenokārt ietekmēja izdevumu uzkrājumiem nedrošiem kredītiem kāpums gada laikā par 16.3%. Pārskata periodā ar peļņu strādāja 16 krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnot 172.2 tūkst eiro, savukārt pārējo 18 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 33.3 tūkst. eiro.

Galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots bija procentu ienākumi no krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegtajiem kredītiem (63.6%), savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi, t.i., administratīvie izdevumi, izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un procentu izdevumi par noguldījumiem, marta beigās veidoja attiecīgi 38.9%, 35.6% un 17.4% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 2014. gada 1. ceturkšņa laikā saruka par 550 tūkst. eiro jeb 3.5% un marta beigās bija 15.3 milj. eiro (10.7 milj. latu). Marta beigās 62.4% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 31.8% – kā uzraugāmie un 5.8% bija zemstandarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma (decembra beigās attiecīgi – 62.4%; 31.5% un 6.1%). Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem marta beigās veidoja 7.5% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa (decembra beigās – 7.7%).

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

1 Papildu informācija: http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi_masu_informacijas_l/2014/2014-03-05_finansu_un_kapitala_tirgus_komisija_anule_licenci_metalurgu_kooperativajai_krajaizdevu_sabiedribai/

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm