Krājaizdevu sabiedrību peļņa par 45% lielāka nekā iepriekš

22.08.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2016. gada 2. ceturksnī.  

Šī gada 2. ceturksnī krājaizdevu sabiedrību aktīvu apmērs pieaudzis par 5.6% jeb 1.4 milj. eiro un jūnija beigās sasniedza 26.6 milj. eiro. Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pašu kapitāla attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, t.i., kapitāla pietiekamība jūnija beigās saglabājās augstā līmenī – 19.7% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība – 10%).

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 2. ceturksnī pieauga par 5.4% un jūnija beigās sasniedza 18.2 milj. eiro. Kredītportfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties – 63.2% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 31.5% – kā uzraugāmie un 5.3% bija ieņēmumus nenesošo kredītu kopsumma (marta beigās attiecīgi – 61.9%, 32.8% un 5.3%).

2016. gada pirmajā pusgadā krājaizdevu sabiedrības kopumā nopelnīja 292 tūkst. eiro jeb par 45% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Gada otrajā ceturksnī ar peļņu strādāja 21 no 34 krājaizdevu sabiedrībām kopā nopelnot 319 tūkst. eiro. Krājaizdevu sabiedrību gūtās peļņas apmēru pozitīvi ietekmēja kredītportfeļa kvalitātes tālāka uzlabošanās (izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem samazinājās, savukārt uzkrājumu samazināšanas ienākumi pieauga).

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada 2. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808, 29467009
agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm