LAS “Latvijas Krājbanka” nepilngadīgie noguldītāji aicināti saņemt garantēto atlīdzību

27.10.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) aicina tos LAS "Latvijas Krājbanka" noguldītājus, kuri 2014. gada jūnijā nebija sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem bija tiesības saņemt LAS "Latvijas Krājbanka" garantēto atlīdzību, pieteikties atlīdzībai līdz 2029. gada 31. decembrim. Nepilngadīgie noguldītāji vai to likumiskie pārstāvji garantēto atlīdzību var saņemt, vēršoties akciju sabiedrībā "Citadele banka".

Saskaņā ar 27.05.2021. pieņemtajiem grozījumiem Noguldījumu garantiju likumā tie LAS “Latvijas Krājbanka” noguldītāji, kuri 2014. gada jūnijā bija nepilngadīgi, var saņemt garantēto atlīdzību līdz 2029. gada 31. decembrim. Tie noguldītāji, kuri nepieteiksies garantētajai atlīdzībai līdz noteiktajam termiņam, zaudēs prasījuma tiesības pret noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Garantētā atlīdzība nepilngadīgajam LAS “Latvijas Krājbanka” noguldītājam var tikt izmaksāta trīs veidos.

  1. Pats nepilngadīgais noguldītājs, sasniedzot 18 gadus, var vērsties akciju sabiedrībā “Citadele banka”, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, un saņemt garantēto atlīdzību.
  2. Nepilngadīgā vecāks vai aizbildnis var iesniegt akciju sabiedrībai “Citadele banka” pieteikumu pārskaitīt garantēto atlīdzību uz nepilngadīgā noguldītāja kontu citā bankā. Noguldījuma izmantošanas nosacījumiem ir jābūt līdzīgiem tiem, kādus kontā esošo līdzekļu izmantošanai bija noteikusi LAS “Latvijas Krājbanka”. Šajā gadījumā ir nepieciešams uzrādīt līgumu ar citu kredītiestādi par konta atvēršanu, lai varētu pārliecināties par atvērtā konta atbilstību likumā noteiktajam.
  3. Garantētā atlīdzība ar pārskaitījumu uz citas personas kontu var tikt veikta, ja ir atbilstošs bāriņtiesas lēmums.

Jautājumu gadījumā aicinām LAS “Latvijas Krājbanka” noguldītājus sazināties ar FKTK, rakstot fktk@fktk.lv vai zvanot 26515221.

Turpmākai informācijai:

FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm