Latvijā stāsies spēkā ES prasība apdrošināšanā par vienādu attieksmi pret abu dzimumu pārstāvjiem

13.12.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 13.12.2012.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijā stāsies spēkā ES prasība apdrošināšanā par vienādu attieksmi pret abu dzimumu pārstāvjiem

Šī gada 21. decembrī Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, stāsies spēkā grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, kas noteiks vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanā. Grozījumi tapuši, balstoties uz 2011. gada 1. marta Eiropas Savienības Tiesas spriedumu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), balstoties uz Eiropas Komisijas pamatnostādnēm, ir izstrādājusi ieteikumus, kā apdrošinātājiem šīs prasības būtu jāpiemēro.

Grozījumi paredz, ka atkarībā no cilvēka dzimuma aizliegts noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmiju un atlīdzību. Tas nozīmē, ka pie vienādiem apdrošināšanas nosacījumiem vienāda vecuma sievietei un vīrietim būs jāsaņem vienādi piedāvājumi. Latvijā izmaiņas skars dzīvības apdrošināšanu, kur līdz šim pastāvošie normatīvie akti pieļāva atšķirīgu apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas atlīdzību noteikšanu atkarībā no dzimuma.

Gvido Romeiko, FKTK padomes loceklis un Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors: „Jaunie grozījumi paredz, ka turpmāk apdrošinātāji, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus un novērtējot ar apdrošināšanu saistītos riskus, neizmantos dzimumu kā riska faktoru, bet ņems vērā citus riska faktorus, piemēram, informācija par personas veselības stāvokli, kaitīgiem ieradumiem un dzīvesveidu”.

Jaunas prasības tiks piemērotas visiem apdrošināšanas līgumiem, kuri stāsies spēkā šī gada 21.decembrī vai vēlāk. Grozījumi būs attiecināmi arī uz iepriekš noslēgtajiem līgumiem to darbības termiņu pagarināšanas gadījumā, ja citādi termiņš būtu beidzies, vai slēdzot abu pušu vienošanās par grozījumiem apdrošināšanas līgumā, ja nepieciešama apdrošinātā risku novērtēšana (piemēram, apdrošinājuma summas palielināšana, apdrošināšanas līguma darbības termiņa pagarināšana vai jaunas apdrošinātās personas iekļaušana apdrošināšanas līgumā).

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Juris Dumpis: „Dzīvības apdrošinātāji jau savlaicīgi ir nodrošinājuši visu nepieciešamo, lai klientiem piedāvātu apdrošināšanu atbilstoši dzimumu vienlīdzības prasībām, sākot ar 2012. gada 21. decembri”.

Jāatzīmē, ka jaunie FKTK ieteikumi neizslēdz apdrošinātāju tiesības klientam prasīt ar dzimumu saistītu informāciju, slēdzot apdrošināšanas līgumu. Piemēram, apdrošinātājam ir atļauts vākt informāciju par personas dzimumu, veselības stāvokli, kaitīgiem ieradumiem, dzīvesveidu un noteikt atšķirīgas medicīniskās pārbaudes, interpretēt medicīnisko pārbaužu rezultātus.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, 26148001
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm