Latvijas krājaizdevu sabiedrību darbības rādītāji 2012. gada 4. ceturksnī

12.02.2013
  • Sadaļa:

Rīgā 12.02.2013.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rādītāji 2012. gada 4. ceturksnī

2012. gada laikā kooperatīvo krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 160 tūkst. latu jeb par gandrīz 23% vairāk nekā iepriekšējā gadā, kad peļņa sasniedza 130 tūkst. latu. 2012. gadā ar peļņu strādāja 22 krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnot 216 tūkst latu, savukārt pārējo 11 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 56 tūkst. latu (t.sk. individuālām sabiedrībām robežās no pāris desmitiem latu līdz pat gandrīz 27 tūkst. latu), liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) sagatavotā operatīvā informācija par darbības rezultātiem 2012. gada 4. ceturkšņa beigās.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2012. gada 4. ceturksnī saglabājās augsts un decembra beigās bija 20.1% (septembra beigās – 20.2%) (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%) .

Galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots bija procentu ienākumi no krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegtajiem kredītiem (70.1%), savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi, t.i., administratīvie izdevumi, izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un procentu izdevumi par noguldījumiem, decembra beigās veidoja attiecīgi 38.5%, 32.9% un 19.8% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 2012. gada 4. ceturkšņa laikā būtiski neizmainījās, t.i., pieauga vien par 9 tūkst. latu jeb par 0.1% un decembra beigās joprojām bija 10.2 milj. latu (savukārt kopš 2012. gada sākuma izsniegto kredītu atlikums palielinājās par 1.1 milj. latu jeb 11.7%).

Decembra beigās 64% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 29.3% – kā uzraugāmie un 6.7% bija zemstandarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma (septembra beigās attiecīgi – 65.2%; 27.9% un 6.9%). Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem septembra beigās veidoja 7.9% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa (septembra beigās – 7.1%).

Lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots ir biedru noguldījumi – to atlikums pārskata ceturkšņa laikā palielinājās par 237 tūkst. latu jeb 2.5% (savukārt kopš 2012. gada sākuma tas audzis par vairāk nekā vienu miljonu latu jeb 11.9%) un decembra beigās sasniedza
9.9 milj. latu.

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada 4. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Papildu informācijai:

Laima Auza

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67774860

laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm