Latvijas krājaizdevu sabiedrību peļņa pirmajā pusgadā – 128.4 tūkst. latu

01.08.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
01.08.2013.

Latvijas krājaizdevu sabiedrību peļņa pirmajā pusgadā – 128.4 tūkst. latu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) sagatavotā informācija par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem liecina, ka 2013. gada pirmajā pusgadā krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 128.4 tūkst. latu, kas ir par 11.4% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 145.3 tūkst. latu. Pārskata periodā ar peļņu strādāja 17 krājaizdevu sabiedrības, kopā nopelnot 163.5 tūkst latu, savukārt pārējo 16 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 35.1 tūkst. latu.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2013. gada 2. ceturksnī saglabājās augsts un jūnija beigās bija 20.1% (marta beigās – 19.9%), divreiz pārsniedzot minimālā kapitāla pietiekamības prasību 10%.

Galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots bija procentu ienākumi no krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegtajiem kredītiem, kas veidoja 64.7% no kopējiem sabiedrību ienākumiem. Savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi – administratīvie izdevumi, izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un procentu izdevumi par noguldījumiem, jūnija beigās veidoja attiecīgi 38.6%, 35.5% un 17.8% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 2013. gada 2. ceturkšņa laikā palielinājās par 5.1% jeb 520 tūkst. latu un jūnija beigās sasniedza 10.7 milj. latu. Jūnija beigās 65.5% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 28.9% – kā uzraugāmie un 5.6% bija zemstandarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma (marta beigās attiecīgi – 64.7%; 29.4% un 5.9%). Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem jūnija beigās veidoja 7.2% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa (marta beigās – 7.4%).

Lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots ir biedru noguldījumi – to atlikums pārskata ceturkšņa laikā jūnija beigās bija 10.3 milj. latu, samazinoties par 0.1% jeb 11 tūkst. latu.

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada 2. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

 
Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm