Līdz ar Covid-19 straujo izplatību, īstenojot finanšu sektora dalībnieku uzraudzību, FKTK nodrošinās individuālu un elastīgu pieeju

12.03.2020
  • Sadaļa:
COVID-19 izplatība skar aizvien vairāk iedzīvotāju, ietekmējot uzņēmējdarbību un ekonomiku, kas var atstāt ietekmi arī uz finanšu sektoru. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), ievērojot Eiropas Centrālās bankas (ECB), Eiropas banku iestādes (European Banking Authority) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (European Securities Market Authority) pausto nostāju, nodrošinot finanšu sektora dalībnieku uzraudzību, īstenos individuālu un elastīgu pieeju, kas balstīta faktisko apstākļu un COVID-19 radīto seku ietekmes izvērtējumā un izmantojot regulējumā paredzētās iespējas.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile: Covid-19 ietekme uz uzņēmējdarbību jau ir jūtama, taču tās patiesos apmērus un ietekmi uz katras konkrētas valsts finanšu sektoru pašlaik ir grūti prognozēt. Taču Eiropas un arī Latvijas īstenotā pieeja regulējošo prasību piemērošanā bankām ir nodrošinājusi atbilstošas kapitāla un likviditātes rezerves, kas tieši šādās situācijās kalpos kā drošības spilvens. Papildus tam, FKTK nodrošinās individuālu un elastīgu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības pieeju, lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 radīto seku negatīvu ietekmi uz finanšu sektoru.”

FKTK ir ciešā saziņā ar ECB, Eiropas banku iestādi, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EIOPA), Eiropas Sistēmisko risku padomi (ESRB), citu valstu uzraudzības, kā arī citām institūcijām, nodrošinot situācijas vērtējumu un plānojot nepieciešamos preventīvus vai ārkārtas pasākumus, lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz finanšu tirgus dalībnieku darbību.

ECB šodien paziņoja par vairākiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka tās tieši uzraudzītās bankas var turpināt pildīt savu lomu, finansējot reālo ekonomiku, jo kļūst acīmredzama koronavīrusa – Covid-19 – ekonomiskā ietekme.

Eiropas Centrālās bankas paziņojums: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312~45417d8643.en.html

Eiropas banku iestāde paziņojusi par pasākumiem, kas plānoti, lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz Eiropas Savienības (ES) banku nozari, tajā skaitā ES mēroga stresa testa  atlikšanu uz 2021. gadu un aicinājumu ES dalībvalstu kompetentajām (uzraudzības) iestādēm izmantot normatīvajā regulējumā ietverto elastību.

Eiropas banku iestādes paziņojums: https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector

Vienlaikus Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde paziņojusi, ka kopā ar nacionālajām kompetentajām iestādēm rūpīgi uzrauga situāciju, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma pastāvīgo ietekmi uz finanšu tirgiem ES un sniegusi ieteikumus finanšu tirgus dalībniekiem.

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes paziņojums https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774808
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm