Maijā pieaudzis Latvijas uzņēmumiem izsniegto banku kredītu apjoms

28.06.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
28.06.2013.

Maijā pieaudzis Latvijas uzņēmumiem izsniegto banku kredītu apjoms

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) statistika liecina, ka 2013. gada maijā banku sektorā no jauna tika izsniegti1  kredīti 194 miljonu latu apmērā, t.sk. 83 miljoni latu Latvijas uzņēmumu attīstībai, 26.5 miljoni latu Latvijas finanšu institūcijām, 18 miljoni latu rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 66 miljoni latu nerezidentiem.

Banku sektora kopējais kredītportfelis maijā, salīdzinot ar aprīli, samazinājās par 0.4% jeb 49 miljoniem latu, t.sk. rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums saruka par 0.7%, bet rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 0.7%, tādējādi rezidentiem izsniegto kredītu apmērs būtiski nav mainījies (+0.1%). Savukārt nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums mēneša laikā saruka par 3.8%.

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu apmērs ir stabilizējies, to īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī maija beigās bija 10.6% (rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī – 14.5%, bet rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 8.7%). Kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī maija beigās bija 17.5% (aprīļa beigās – 17.8%).

Maijā banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis saglabājās augstā līmenī. Mēneša beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 61.4% (aprīļa beigās 60.4%)2, kapitāla pietiekamības rādītājs jau kopš marta praktiski nav mainījies un maija beigās bija 18.3%3, savukārt 1. līmeņa kapitāla rādītājs4  bija 16.6%.

Banku sektors kopumā 2013. gada pirmajos piecos mēnešos darbojās ar peļņu 90.2 miljonu latu apmērā, t.i. par 23% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 73.4 miljonus latu. Līdz maija beigām ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 93.2%).

Banku piesaistīto noguldījumu atlikums maijā kopumā pieauga par 0.1% jeb 11.9 miljoniem latu, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikums palika nemainīgs (palielinājās valsts uzņēmumu, valdības un mājsaimniecību noguldījumi, bet saruka finanšu institūciju un privāto nefinanšu uzņēmumu noguldījumi), savukārt nerezidentu noguldījumu atlikums pieauga par 0.2% jeb 11.3 miljoniem latu. Tādējādi maija beigās kopējais noguldījumu apjoms Latvijas bankās nav būtiski mainījies un veidoja 12.8 miljardus latu, t.sk. rezidentu noguldījumi ~6.5 miljardi latu, bet nerezidentu noguldījumi ~6.3 miljardi latu.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada maijā iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

1  Netiek iekļauti tādi kredīti, ar kuru banka aizstāj kredītportfelī esošu kredītu, noslēdzot jaunu kredītlīgumu.
2  Minimālā likviditātes prasība – 30%.
3  Minimālā kapitāla prasība – 8%.
4  1. līmeņa kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.

 
Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm