Mainīta garantēto atlīdzību izmaksas kārtība Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem

19.06.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 19.06.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Mainīta garantēto atlīdzību izmaksas kārtība Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem

Aicinām bijušos “Liepājas metalurgs” darbiniekus un “Liepājas metalurgs arodbiedrības” biedrus vērsties FKTK, lai noskaidrotu vai bija noguldījums Metalurgu kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā un saņemtu garantēto atlīdzību.

Šā gada martā, anulējot Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības licenci, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome lēma arī par garantēto atlīdzību izmaksas kārtību, paredzot, ka daļai noguldītāju garantētās atlīdzības izmaksu veiks pati Metalurgu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība no tās līdzekļiem. Ņemot vērā, ka 27. martā Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrību ar Liepājas tiesas spriedumu pasludināja par maksātnespējīgu, FKTK padome šodien pieņēma lēmumu par izmaiņām garantētās atlīdzības izmaksas kārtībā. Turpmāk garantēto atlīdzību izmaksu nodrošinās FKTK no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem (NGF).

Garantētā atlīdzība tiek izmaksāta tiem noguldītājiem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības saņemt šādu garantēto atlīdzību atbilstoši maksātnespējīgās Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības iesniegtajam aktuālajam noguldītāju sarakstam. Garantētā atlīdzība tiek izmaksāta tādā apmērā, kāds ir norādīts maksātnespējīgās Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā.

Garantēto atlīdzību izmaksa tika uzsākta jau no šā gada 10. marta un patlaban kopējais garantēto atlīdzību apmērs, par kuru krājaizdevu sabiedrības noguldītāji nav pieteikuši savu prasību ir 1384.18 eiro 222 noguldītājiem. Sākotnēji Metalurgu kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā savus līdzekļus bija noguldījuši 262 krājaizdevu sabiedrības biedri par kopējo summu 102 355.34 eiro.

Kā jārīkojas krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem, lai saņemtu garantēto atlīdzību?

Turpmāk garantēto atlīdzību izmaksu veiks FKTK ar pārskaitījumu uz garantētās atlīdzības saņēmēja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. FKTK aicina tos Metalurgu krājaizdevu sabiedrības biedrus, kuri nav pietiekušies garantētās atlīdzības saņemšanai, ierasties personīgi FKTK (Kungu ielā 1, Rīgā), lai darītu zināmu informāciju par savu norēķinu konta numuru kredītiestādē. Ierasties personīgi nepieciešams, lai varētu veikt personas identifikāciju.

Jautājumu gadījumā par garantētās atlīdzības saņemšanu vai atlīdzības apmēru lūdzam sazināties ar NGF pa tālr. 67774831.

Kā ziņots, šā gada 5. martā FKTK anulēja Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības licenci, jo krājaizdevu sabiedrība nepildīja likumā noteiktās kapitāla pietiekamības prasības un nespēja izpildīt saistības pret saviem noguldītājiem. Papildu informācijai: http://bit.ly/1uCMoan

Mediju jautājumiem:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860
laima.auza@fktk.lv

Jautājumiem par garantētās atlīdzības saņemšanu:
Noguldījumu garantiju fonds
Tālr. 67774831

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm