Mājsaimniecību noguldījumi pakāpeniski turpina pieaugt

27.08.2015
  • Sadaļa:

Rīga, 27.08.2015.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Mājsaimniecību noguldījumi pakāpeniski turpina pieaugt 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2015. gada jūlijā liecina, ka banku sektora kopējo noguldījumu apmērs pieauga par 0.7% jeb 166 milj. eiro. Rezidentu noguldījumu atlikums būtiski nemainījās, lai gan samazinājās valdības noguldījumi, bet mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumi pieauga. Nerezidentu noguldījumi pieaugumu par 1.4% jeb 170 milj. eiro lielākoties ietekmēja ASV dolāra vērtības kāpums.

Banku sektors kopumā 2015. gada pirmajos septiņos mēnešos darbojās ar peļņu 257.5 milj. eiro apmērā. Minētajā periodā ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 94%). 

Banku sektora kopējais aktīvu apmērs mēneša laikā palielinājās par 0.2% jeb 50.2 milj. eiro un jūlija beigās sasniedza 31.5 mljrd. eiro. 

Kopējais kredītportfelis mēneša laikā samazinājās par 0.1%, t.sk. rezidentu korporatīvo klientu un arī rezidentu mājsaimniecību kredītatlikums samazinājās par 0.3%, savukārt nerezidentu pieauga par 1.1%, ko ietekmēja arī ASV dolāra vērtības kāpums.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada jūliju ir iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv  sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm