Martā banku piesaistīto noguldījumu atlikums pieaudzis par 0.2%

29.04.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 29.04.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Martā banku piesaistīto noguldījumu atlikums pieaudzis par 0.2%

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) operatīvā informācija liecina, ka banku piesaistīto noguldījumu atlikums martā palielinājies par 0.2% jeb 20.3 miljoniem latu.

Rezidentu noguldījumu atlikums samazinājās par 2.2% jeb 142 miljoniem latu – galvenokārt saruka privāto nefinanšu un finanšu sabiedrību un valdības noguldījumi, bet pieauga mājsaimniecību noguldījumi. Nerezidentu noguldījumu atlikums martā pieauga par 2.6% jeb 162.2 miljoniem latu. Arī šomēnes nerezidentu noguldījumu apjoma pieaugumu ietekmēja ASV dolāra vērtības palielināšanās, neitralizējot valūtas vērtības kāpumu nerezidentu noguldījumi martā pieauguši par 1.4%. Neskatoties uz notikumiem Kiprā, arī šī gada martā novērojam, ka kopējā tendence nerezidentu noguldījumu pieaugumam palikusi nemainīga jau kopš 2009. gada otrās puses, kad atsākās pakāpenisks nerezidentu noguldījumu pieaugums.

Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis saglabājās augstā līmenī. Marta beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 58.9% (februāra beigās 57.4%) un kapitāla pietiekamības rādītājs bija 18.27%, savukārt 1. līmeņa kapitāla rādītājs  bija 16.35% (februāra beigās – attiecīgi 17.85% un 15.41%).

Banku sektors kopumā 2013. gada pirmajos trijos mēnešos darbojās ar peļņu 44.6 miljonu latu apmērā, t.i. par 18% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā2, kad peļņa sasniedza 37.8 miljonus latu. Līdz marta beigām ar peļņu darbojās 16 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 89%).

Martā banku sektora kopējais kredītportfelis samazinājās par 0.5% jeb 57 miljoniem latu, t.sk. rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums samazinājās par 0.6%, bet rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums – par 1.1%. Savukārt nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums mēneša laikā pieauga par 2%.

Banku sektorā martā no jauna izsniegtikredīti 221 miljonu latu apmērā, t.sk. 75 miljoni latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 39 miljoni latu – Latvijas finanšu institūcijām, 17 miljoni latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 90 miljoni latu – nerezidentiem.

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu apmērs turpināja sarukt un to īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī marta beigās bija 10.6% (rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī – 14.9%, bet rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 8.5%). Marta beigās kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī saruka līdz 17.9% (februāra beigās – 18.1%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada martu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

1 1. līmeņa kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.
2 2012. gada marta datos salīdzināšanas nolūkos netiek iekļauti Parex bankas un Latvijas Krājbankas dati.
3  Netiek iekļauti tādi kredīti, ar kuriem aizstāj kredītportfelī esošo kredītu, noslēdzot jaunu kredītlīgumu.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm