Marta beigās nedaudz pieauguši rezidentu noguldījumi

27.04.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 27.04.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Marta beigās nedaudz pieauguši rezidentu noguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2015. gada martā liecina, ka banku sektora kopējo noguldījumu apmērs martā palielinājās par 1% jeb 229 milj. eiro.

Rezidentu noguldījumi pieauga par 0.9% jeb par 92 milj. eiro, ko galvenokārt ietekmēja uzņēmumu un valdības noguldījumu kāpums. Savukārt nerezidentu noguldījumi palielinājās par 1.1% jeb 138 milj. eiro, ko noteica ASV dolāra vērtības kāpums (ja to neņem vērā, tad nerezidentu noguldījumi martā samazinājušies).

Banku sektors kopumā 2015. gada pirmajos trīs mēnešos darbojās ar peļņu 104.6 milj. eiro apmērā. Minētajā periodā ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un sešas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 96.6%).

Banku sektora kopējais aktīvu apmērs marta laikā palielinājās par 1% jeb 311.4 milj. eiro un mēneša beigās sasniedza 31.2 mljrd. eiro.

Rezidentu kredītportfelis samazinājās par 0.3%, t.sk. rezidentu nefinanšu uzņēmumu portfelis – par 0.6%, mājsaimniecību – 0.2%. Savukārt nerezidentu kredītportfelis pieauga par 3.9%, ko lielā mērā ietekmēja ASV dolāra kursa stiprināšanās pret eiro.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada martu ir iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Papildu informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67774860, 27435292
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm