Mēneša apskats par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem – 2012. gada maijā

25.06.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 25.06.2012.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Mēneša apskats par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem – 2012. gada maijā

Arī maijā visu Latvijas banku darbības rādītāji atbilstoši normatīvu prasībām
Banku sektora likviditāte saglabājās augsta un likviditātes rādītājs maija beigās bija 59.4% (aprīļa beigās – 62%). Arī banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augstā līmenī un maija beigās sasniedza 17.3% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs  bija 15% (aprīļa beigās – attiecīgi 18.1% un 15%). Kopš 2012. gada sākuma septiņas bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 19 milj. latu, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) apkopotā operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2012. gada maijā.

Peļņas rādītāji
2012. gada pirmos piecus mēnešus banku sektors kopumā noslēdza ar peļņu
73.4 milj. latu apmērā, t.sk. ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un sešas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 93.7%). Banku sektora līdz maija beigām gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem pārsniedza 115 milj. latu, t.i. par 20% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir auguši gan tīrie komisijas naudas ienākumi – par 33%, gan tīrie procentu ienākumi – par 10.3%, savukārt izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem samazinājušies par 15.8%.

Piesaistīto noguldījumu atlikums
Mēneša laikā banku piesaistīto noguldījumu atlikums samazinājies par 0.9% jeb 107.3 milj. latu, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikums samazinājies par 0.5% jeb 26.5 milj. latu un nerezidentu noguldījumu atlikums – par 1.4% jeb 80.8 milj. latu, ko galvenokārt ietekmēja tas, ka maija datos vairs netiek iekļauta maksātnespējīgā AS “Latvijas Krājbanka”, kurai līdz ar bankrota procedūras uzsākšanu, š.g. 10. maijā tika anulēta licence kredītiestāžu darbībai.

Kredītportfeļa apmērs
AS “Latvijas Krājbanka” licences anulēšanai ietekme bija arī uz kredītportfeļa sarukumu. Maijā banku sektora kopējā kredītportfeļa apmērs saruka par 2.8%, (t.sk. rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums – par 2.1%, rezidentu korporatīvajiem klientiem – par 3.5%, nerezidentiem – par 2.6%). Savukārt izslēdzot AS “Latvijas Krājbanka” licences anulēšanas ietekmi, kopējais kredītportfeļa apmērs maijā saruka vien par 0.2%.

No jauna izsniegtie kredīti
Banku sektorā maijā no jauna izsniegti  kredīti gandrīz 137 milj. latu apmērā, (t.sk. 56.4 milj. latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 12.2 milj. latu – Latvijas finanšu institūcijām, 17.6 milj. latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 50.5 milj. latu – nerezidentiem). Uzņēmumu segmentā mēneša laikā visvairāk jaunos kredītos izsniegts tirdzniecības nozarei (15.9 milj. latu), šai nozarei seko operācijas ar nekustamo īpašumu (15.1 milj. latu), apstrādes rūpniecība (7.2 milj. latu), elektroenerģija (5.2 milj. latu) un lauksaimniecība (4.9 milj. latu). Savukārt mājsaimniecību segmentā lielāko daļu no jaunizsniegtajiem kredītiem maijā veido kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam (11.3 milj. latu).

Kavēto kredītu īpatsvars
Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī maija beigās sasniedza 12.9% (aprīļa beigās – 13.8%). Šādu kredītu īpatsvars rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī sasniedza 16.2%, savukārt rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 12.0%. Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums maija beigās sasniedza 1.11 miljardus latu jeb 9.3% no banku kopējā kredītportfeļa (aprīļa beigās – 10.1%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada maiju iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm