Nepagarina rekomendācijas par dividenžu ierobežošanu

30.09.2021
  • Sadaļa:
Eiropas Centrālā banka (ECB) un Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRB) ir pieņēmušas lēmumu nepagarināt to iepriekš izdotās rekomendācijas par dividenžu izmaksas ierobežošanu, kas ir spēkā līdz 2021. gada 30. septembrim. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) turpina atbalstīt vienotu Eiropas Savienības valstu pieeju attiecībā uz dividenžu izmaksu, akciju atpirkšanu un atalgojuma politiku un atgriežas pie iepriekš īstenotās prakses. Izvērtējot katras atsevišķas FKTK tiešajā uzraudzībā esošās kredītiestādes un apdrošināšanas sabiedrības atalgojuma politiku, kapitāla pietiekamību un plānus par dividenžu izmaksu, FKTK piemēros piesardzīgu, uz nākotni vērstu pieeju, kas balstīta iestādes biznesa modeļa ilgtspējas un risku novērtējumā, kā arī stabilas kapitāla bāzes uzturēšanā.

ECB un ESRB šādu lēmumu pieņēma, ņemot vērā, ka ir mazinājusies Covid-19 pandēmijas radītā augstā nenoteiktība pasaules finanšu tirgos un jaunākās makroekonomiskās prognozes apstiprina ekonomikas atgūšanos.

Vienlaikus ESRB norāda uz nepieciešamību kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām, lemjot par dividenžu izmaksu, akciju atpirkšanu un mainīgā atalgojuma noteikšanu, saglabāt piesardzību. Savukārt  ECB, lemjot par dividenžu izmaksu un akciju atpirkšanu, kredītiestādes aicina būt piesardzīgas un izvērtēt biznesa modeļa ilgtspēju, tostarp iespējamos zaudējumus dažāda veida atvieglojumu un atbalsta pasākumu piemērošanas termiņu beigu dēļ. Lemjot par atalgojuma politiku, ECB aicina kredītiestādes piemērot piesardzīgu, uz nākotni vērstu pieeju, kas nodrošina kredītiestādes spēju uzturēt stabilu kapitāla bāzi.

Ar ECB lēmumu iespējams iepazīties tās tīmekļvietnē.

ESRB lēmums pieejams tās tīmekļvietnē.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vadītāja Dace Jansone
T. 67774808
E. dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm