No 2019. gada 1. februāra EVTI pagarina ierobežojumus cenu starpības līgumiem vēl par 3 mēnešiem

23.01.2019
  • Sadaļa:
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (The European Securities and Markets Authority, ESMA) ir nolēmusi atjaunot no 2018. gada 1. augusta spēkā esošo aizliegumu cenu starpības līgumu (CFD) reklamēšanai, izplatīšanai un pārdošanai privātpersonām, pagarinot to vēl par trim mēnešiem, t.i., no 2019. gada 1. februāra.

Rūpīgi apsverot nepieciešamību pagarināt šobrīd spēkā esošo ierobežojošo intervences pasākumu, EVTI pārliecinājās, ka joprojām pastāv būtiskas bažas par to privāto ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanu, kuri izmanto CFD piedāvājumus, tāpēc tika panākta vienošanās par ierobežojumu pagarināšanu uz tādiem pašiem noteikumiem kā iepriekšējais lēmums par ierobežojumiem, kas tika piemērots no 2018. gada 1. novembra.

Ierobežojuma atjaunošana 

EVTI Uzraudzības padome par ierobežojošā pasākuma pagarināšanu vienojās 2018. gada 18. decembrī, un tas attiecas uz:

1. Sviras limitiem pozīciju atvēršanai privātiem klientiem robežās no 30:1 līdz 2:1, kas atšķiras atkarībā no to pamatā esošo aktīvu svārstīguma:

  • 30:1 galvenajiem valūtu pāriem;
  • 20:1 mazāk svarīgu valūtu pāriem, zeltam un galvenajiem indeksiem;
  • 10:1 precēm, izņemot zeltu un mazāk svarīgu kapitāla vērtspapīru indeksiem;
  • 5:1 privāto ieguldītāju kapitāla vērtspapīriem un citām atsauces vērtībām;
  • 2:1 kriptovalūtām;

2. Pozīcijas slēgšanas nosacījumu attiecībā uz klienta kontu. Tas nodrošinās standartizētu drošības depozīta procentuālo daļu (50% no sākotnējā drošības depozīta), kad pakalpojuma sniedzējam ir jāslēdz viens vai vairāki privāto klientu atvērtie CFD;

3. Aizsardzību pret negatīvu bilanci katram kontam. Tādējādi tiks garantēts privātā klienta kopējās atbildības ierobežojums attiecībā uz zaudējumiem;

4. CFD tirgošanas stimulu (incentives) aizliegumu;

5. Standarta brīdinājumu par risku, kurā norādīta zaudējumu procentuālā daļa no CFD sniedzēja privātā ieguldītāja kontos. Izsakot šādu brīdinājumu, joprojām drīkstēs lietot iepriekšējā lēmumā ieviesto saīsināto brīdinājumu tajos gadījumos, ja trešās personas reklāmas sniedzēja standarta brīdinājumam par risku ir noteikts ierobežots rakstzīmju skaits, kas ir mazāks par to, kas nepieciešams pilnam vai saīsinātam brīdinājumam, un ja ir nodrošināta saite uz produkta sniedzēja tīmekļa vietni, kur pieejams brīdinājuma teksts pilnā apjomā.

Turpmākie pasākumi 

EVTI paredz tuvāko nedēļu laikā pieņemt lēmumu par ierobežojumu pagarināšanu ES dalībvalstu oficiālajās valodās, kam sekos oficiāls paziņojums EVTI tīmekļa vietnē.  Pēc tam Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tiks publicēts paziņojums par ierobežojumu pagarināšanu vēl trīs mēnešus, sākot no 2019. gada 1. februāra.

ESMA preses paziņojums atrodams ŠEIT

Lēmums par bināro opciju ierobežojumiem jau ir spēkā no 01.01.2019. Latvijā nav licencētie tirgus dalībnieki, kuriem piedāvātu tādu produktu. Atbilstošais ESMA paziņojums atrodams ŠEIT

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm