No jaunā gada paredzētas izmaiņas automātiskās rēķinu apmaksas pakalpojumā

16.12.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 16.12.2014.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

No jaunā gada paredzētas izmaiņas automātiskās rēķinu apmaksas pakalpojumā

Sākot ar 2015. gada 1. janvāri ir paredzētas izmaiņas banku piedāvātajā pakalpojumā –automātiskā rēķinu apmaksā jeb tiešā debeta maksājumā, aizvietojot to ar alternatīvu risinājumu.

Šīs izmaiņas nodrošinās Eiropas Parlamenta regulas Nr. 260/2012 prasību izpildi, kas paredz, ka Latvijā gada laikā pēc eiro ieviešanas jānodrošina iekšzemes tiešā debeta maksājumu atbilstība vienotās eiro maksājumu telpas (SEPA) prasībām.

Pielāgojoties jaunajām prasībām un nodrošinot klientiem iespēju arī turpmāk veikt automātisko rēķinu apmaksu no bankas konta, Latvijas bankas ir izstrādājušas alternatīvu risinājumu – regulāru SEPA kredīta pārvedumu klienta e-rēķinu apmaksai, kas būs spēkā no 2015. gada 1. janvāra.

Tas nozīmē, ka sākot ar jauno gadu, klienta rēķinu apmaksa tiks nodrošināta, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja izrakstīto e-rēķinu. Bankas jau laicīgi informējušas klientus par gaidāmajām izmaiņām, tāpēc aicinām tos banku klientus, kuri patlaban izmanto automātisko rēķinu apmaksu, sekot līdzi savu banku paziņojumiem un pievērst uzmanību turpmākai pakalpojumu saņemšanas kārtībai.

Tāpat klientam būtu jāpārliecinās vai uzņēmums, kura pakalpojumi līdz šim tika apmaksāti ar automātiskā maksājuma palīdzību, arī turpmāk piedāvās šādu iespēju e-rēķinu regulārās apmaksas formātā. Šādu informāciju var saņemt gan savā bankā, gan pie pakalpojuma sniedzēja.

Jebkuru neskaidrību vai jautājumu gaidījumā par turpmāko e-rēķinu apmaksas kārtību, aicinām klientus sazināties ar savu banku.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67774860; 27435292
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm