Nosaka licences, darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas un informācijas sniegšanas kārtību

04.11.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi trīs normatīvos noteikumus, kuri nosaka licences, darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas un informācijas sniegšanas kārtību, kas attiecas uz kredītiestādēm, to amatpersonām un krājaizdevu sabiedrībām.

Līdz šim spēkā esošie noteikumi “Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi” apvienoja dažādu sfēru jautājumus un attiecās vienlaikus uz kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām. Tirgus dalībnieku ērtībai esošie noteikumi ir sadalīti, un izstrādāti trīs jauni noteikumi tā, lai katrs no tiem regulētu konkrēto jomu.

Jaunie normatīvie noteikumi ”Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu licences, atsevišķu kredītiestāžu darbību reglamentējošo atļauju, dokumentu saskaņošanas saņemšanai un informācijas sniegšanai” attieksies uz kredītiestādēm un noteiks, kā saņemt licences un dažādas atļaujas. Noteikumos iekļauta arī informācijas sniegšanas kārtība FKTK, un tie šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2020/214.3.

Savukārt normatīvie noteikumi ”Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai” noteiks prasības informācijas sniegšanai kredītiestāžu amatpersonas piemērotības novērtēšanai, lai Kredītiestāžu likumā noteiktajos gadījumos informētu FKTK un Eiropas Centrālo banku. Noteikumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2020/214.4.

Normatīvie noteikumi ”Krājaizdevu sabiedrības licences un atsevišķu krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju un dokumentu saskaņojuma saņemšanai iesniedzamā informācija un dokumenti un informācijas sniegšanas kārtība” nosaka kārtību, kādā jāiesniedz informācija un dokumenti, kas nepieciešami krājaizdevu sabiedrības licences izsniegšanai, pārreģistrācijai, nepieciešamo atļauju saņemšanai un specifiskas informācijas sniegšanai, lai Krājaizdevu sabiedrību likumā noteiktajos gadījumos informētu FKTK. Noteikumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2020/214.5.

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas un finanšu pratības daļa
Tālr. 67774807
aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm