Notiks labas pārvaldības ekspertu diskusija “Kad ar algu vairs nepietiek?”

04.10.2021
  • Sadaļa:
2021. gada 8. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 12.30 tiešsaistē notiks ekspertu diskusija "Kad ar algu vairs nepietiek?", kas būs jau piektais pasākums diskusiju ciklā par dažādiem aktuāliem korporatīvas pārvaldības uzlabošanas aspektiem.

Diskusijā aicināti piedalīties pieredzējuši uzņēmumu vadītāji un nozares eksperti, kas dalīsies pieredzē par jaunākajām tendencēm atalgojuma noteikšanā, darbinieku motivēšanā, kā arī izteiks viedokli par aktuālākajiem mehānismiem papildus atalgojuma piešķiršanā, kā, piemēram, kapitāla daļu opciju piešķiršanu, dividenžu politikas noteikšanu.

Diskusijas ievadā Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes loceklis Gatis Flinters (zvērinātu advokātu biroja COBALT partneris) īsumā informēs par Latvijā pastāvošo normatīvo regulējumu, kā arī par Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertajām rekomendācijām attiecībā par atalgojuma politikas sagatavošanu, apstiprināšanu, publiskošanu un īstenošanu. Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle Liene Dubava (Nasdaq Riga valdes locekle) sniegs ieskatu par tendencēm biržas uzņēmumos gan izstrādājot atalgojuma politiku un gatavojot ziņojumus, gan nosakot atalgojumu.

Pēc tam sekojošajā paneļdiskusijā par jaunākajām tendencēm, tajā skaitā par paaudžu maiņas diktētajiem priekšnosacījumiem atalgojuma noteikšanā diskutēs LU profesore, LU PPMF zinātņu prodekāne Zanda Rubene, AS Eco Baltia valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs, AS Virši-A valdes priekšsēdētājs Jānis Vība, un AS UPB valdes locekle Nora Kalna. Paneļdiskusiju moderēs zvērinātu advokātu biroja WALLESS partnere un Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle Zane Eglīte-Fogele.

Pasākuma otrās daļas paneļdiskusijā AS Madara Cosmetics valdes loceklis Uldis Iltners un SIA Cenos valdes priekšsēdētājs Mihails Ščepanskis dalīsies savā pieredzē par kapitāla daļu opciju piešķiršanu. Change Ventures vadošais partneris Andris K.Bērziņš, zvērinātu advokātu biroja Cobalt partneris, zvērināts advokāts Toms Šulmanis un pārējie paneļdiskusijas dalībnieki arī diskutēs par daudzveidīgajām iespējām un priekšrocībām, kādas var izmantot ne tikai akciju sabiedrības, bet arī apjoma ziņā daudz mazākās kapitālsabiedrības, tajā skaitā jaunuzņēmumi, piešķirot darbiniekiem un pārvaldes locekļiem kapitāla daļu opcijas. Tiks izvērtēta arī dividenžu politikas loma korporatīvās pārvaldības sistēmā. Paneļdiskusiju vadīs zvērinātu advokātu biroja WALLESS vadošā partnere Kristīne Gaigule-Šāvēja.

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Nasdaq Riga, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, zvērinātu advokātu biroju COBALT, zvērinātu advokātu biroju WALLESS, Alphinox, un citiem partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā.

Diskusijas programma pieejama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļvietnē.

Diskusija notiks tiešsaistē, Zoom platformā. Reģistrēties dalībai diskusijā iespējams šeit.

Diskusijai sekot līdzi būs iespējams arī Nasdaq Riga Facebook lapā.

Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome 2020. gada nogalē noslēdza darbu pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa. Tas ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Informatīvu video par Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu skatīt Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Sešu diskusiju cikla mērķis ir veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksu. Nākamā – cikla noslēdzošā diskusija par risku pārvaldību uzņēmumā un iekšējā un ārējā audita lomu notiks 2021. gada 12.novembrī. Plašāka informācija par diskusiju ciklu pieejama Tieslietu ministrijas un arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļvietnē.

Papildu informācijai:
Zane Eglīte-Fogele
WALLESS partnere
zane.eglite.fogele@walless.com

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm