Novembrī pieaudzis kopējo noguldījumu apmērs Latvijas bankās

29.12.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 29.12.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Novembrī pieaudzis kopējo noguldījumu apmērs Latvijas bankās

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2014. gada novembrī liecina, ka banku sektora kopējo noguldījumu apmērs pieauga par 1.5% jeb 320.2 milj. eiro.

Rezidentu noguldījumi pieauga par 0.6% jeb par 62.4 milj. eiro, t.sk. pieauga finanšu un privāto uzņēmumu, kā arī mājsaimniecību noguldījumi, savukārt valdības un valsts uzņēmumu noguldījumi saruka. Nerezidentu noguldījumi novembrī palielinājās par 2.5% jeb 257.7 milj. eiro.

Banku sektors kopumā 2014. gada pirmajos vienpadsmit mēnešos darbojās ar peļņu 301 milj. eiro apmērā, kas ir par 14.8% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā (262 milj. eiro). Novembrī ar peļņu darbojās 13 Latvijas bankas un trīs ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 82.6%).

Banku sektora kopējais aktīvu apmērs novembra laikā palielinājās par 1.3% jeb 388 milj. eiro, novembra beigās sasniedzot gandrīz 30 mljrd. eiro.

Kredītportfeļa apmērs novembrī būtiski nemainījās. Rezidentu kredītportfelis samazinājās par 0.1%, ko ietekmēja mājsaimniecību portfeļa sarukums par 0.3%, savukārt uzņēmumu kredītatlikums palika nemainīgs. Nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 0.9%.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada novembri iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm