Oktobrī kāpums banku piesaistītajos rezidentu un nerezidentu noguldījumos

28.11.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
28.11.2013.

Oktobrī kāpums banku piesaistītajos rezidentu un nerezidentu noguldījumos

Banku piesaistīto noguldījumu atlikums oktobrī palielinājās par 1.7% jeb 218.3 miljoniem latu. Rezidentu noguldījumi palielinājušies par 1.4% jeb 90.8 miljoniem latu, ko galvenokārt ietekmēja privāto nefinanšu uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumu kāpums, savukārt nerezidentu noguldījumu atlikums pieauga par 2.0% jeb 127.5 miljoniem latu pēc 2.3% krituma pagājušajā mēnesī.

Banku sektors kopumā 2013. gada pirmajos desmit mēnešos darbojās ar peļņu 170 miljonu latu apmērā, t.i. par 21% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Līdz oktobra beigām ar peļņu darbojās 16 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 97.2%).

Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis saglabājās augstā līmenī. Banku sektora likviditātes rādītājs kopš septembra beigām nav izmainījies un arī oktobra beigās bija 64.7%1, savukārt kapitāla pietiekamības rādītājs bija 19.0%2, bet 1. līmeņa kapitāla rādītājs3 – 17.2% (septembra beigās attiecīgi 18.8% un 17%).

Banku sektora kopējais kredītportfelis mēneša laikā samazinājās par 0.7%, t.sk. rezidentu mājsaimniecību kredītportfeļa atlikums saruka par 0.8%, rezidentu nefinanšu uzņēmumu – par 0.5%, nerezidentu – par 0.3%.

Banku sektorā oktobrī no jauna izsniegti 4 kredīti 166.9 miljonu latu apmērā, t.sk. 51.3 miljoni latu – rezidentu nefinanšu uzņēmumiem, 22.6 miljoni latu – Latvijas finanšu un apdrošināšanas nozarei, 21.1 miljoni latu – rezidentu mājsaimniecībām, 69.4 miljoni latu – nerezidentiem.

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu apmērs turpināja samazināties un oktobra beigās to īpatsvars kredītportfelī bija 9.4%, t.sk. rezidentu mājsaimniecībām – 13.1%, rezidentu nefinanšu uzņēmumiem – 7.9%, nerezidentiem – 6%. Arī kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī samazinājās no 17% septembra beigās līdz 16% oktobra beigās.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada oktobri ir iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes.

1 Minimālā likviditātes prasība – 30%.
2 Minimālā kapitāla prasība – 8%.
3 1. līmeņa kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.
4 Netiek iekļauti tādi kredīti, ar kuru banka aizstāj kredītportfelī esošu kredītu, noslēdzot jaunu kredītlīgumu.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm