Par “Aizdevuma, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanas vadlīniju” ieviešanu bankās

17.03.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 17.03.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par “Aizdevuma, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanas vadlīniju” ieviešanu bankās

Ņemot vērā, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) padome 2009. gada 14. augusta sēdē apstiprināja “Aizdevuma, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanas vadlīnijas” (turpmāk – vadlīnijas), Komisija seko šo vadlīniju ieviešanai bankās un ir apkopojusi informāciju par līdz šim banku ieviestajiem vadlīniju principiem. Vadlīnijas ietver vispārējos principus aizdevuma, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanai un attiecas uz aizdevuma līgumiem, kas noslēgti ar patērētājiem gadījumos, kad fiziskā persona ir nonākusi finansiālās grūtībās, kas varētu sarežģīt vai padarīt neiespējamu aizdevuma līguma izpildi.

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Komisija pieprasīja bankām sniegt informāciju par minēto vadlīniju principu ieviešanu un balstoties uz banku un banku filiāļu sniegto informāciju, Komisija ir novērtējusi, kā vadlīnijas tiek ievērotas banku darbībā. 18 bankas un 3 banku filiāles iesniedza Komisijai detalizētu informāciju par kredītiestāžu esošajiem vai plānotajiem pasākumiem vadlīniju ieviešanai. Savukārt kopā 7 bankas un filiāles paziņoja, ka pašlaik neizsniedz hipotekārus kredītus, līdz ar to neplāno iestrādāt vadlīnijas savos iekšējos dokumentos”.

Banku darbības atbilstība vadlīnijām apkopota izvērtējumu tabulā, kas pieejama Komisijas mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/citas_publikacijas/2010/2010-03-17_banku_darbibas_atbilstib/. Tabulas ailē “Pilnībā ieviests” ir minēts to banku skaits, kuru darbība pēc Komisijai sniegtās informācijas pilnībā atbilst vadlīnijās noteiktajiem principiem. Apkopojuma tabulas ailē “Daļēji ieviests” ir norādītas bankas, kuru darbībā nav konstatētas būtiskās neatbilstības vadlīniju principiem. Apkopojuma tabulas ailē “Nav ieviests” pārsvarā ir parādītas bankas, kuras plāno ieviest vadlīniju principus nākotnē.

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Komisijas apkopotā informācija liecina, ka lielākā daļa – astoņi no 12 vadlīniju principiem ir pilnībā ieviesti gandrīz visās bankās. Atsevišķi principi šobrīd ir ieviesti tikai daļēji, taču Komisija arī turpmāk sekos vadlīniju ieviešanai bankās, pieprasot informāciju par līdz šim neieviestajiem vai daļēji ieviestajiem vadlīniju principiem. Vadlīniju ievērošana tiks izvērtēta, ņemot vērā no aizņēmējiem saņemtās sūdzības, kā arī Komisijai veicot pārbaudes bankās”.

“Aizdevuma, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanas vadlīnijas” atrodamas Komisijas mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/vispareja/fktk_ieteikumi_un_vadlinijas/2009-08-20_aizdevuma_kas_nodrosinat/

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr: 6777 4808
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm