Par AS “Latvijas Krājbanka” klientu sūdzību par garantēto izmaksu veikšanu iesniegšanu

29.11.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 29.11.2011.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par AS “Latvijas Krājbanka” klientu sūdzību par garantēto izmaksu veikšanu iesniegšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka 29. novembrī ar AS “Citadele banka” starpniecību ir sāktas garantēto atlīdzības izmaksas AS “Latvijas Krājbanka” noguldītājiem gan fiziskām, gan juridiskām personām, kurām atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem ir tiesības uz garantēto atlīdzību. Minētajām personām pēc garantētās atlīdzības ir jāvēršas AS “Citadele banka”.

Gadījumā, ja AS “Latvijas Krājbanka” noguldītājiem rodas domstarpības par personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, par garantētās atlīdzības apmēru vai par izmaksāšanas termiņiem, tad saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 21. pantu šādas sūdzības izskata Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Lai atvieglotu personas sūdzības iesniegšanu, Komisija ir izstrādājusi standarta iesnieguma formu, kura atrodama Komisijas mājas lapā:

http://www.fktk.lv/lv/klientu_aizsardziba/garantiju_fondu_darbiba/noguldijumu_garantiju_fonds/2011-11-29_iesnieguma_veidlapa_gara/

Komisija lūdz izmantot šo paraugu, iesniedzot savu sūdzību Komisijā.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
FKTK biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

FKTK galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm