Par AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas pieteikumu

01.12.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 01.12.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas pieteikumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) šodien ir iesniegusi Rīgas apgabaltiesā pieteikumu par AS ”Latvijas Krājbanka” maksātnespēju un lūgusi Rīgas apgabaltiesu lemt par Aigara Lūša apstiprināšanu par AS ”Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa administratoru.

Maksātnespējas procesa administratora kandidāts Aigars Lūsis pēc Komisijas lūguma ir apliecinājis, ka AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesā tiks piesaistīta arī zvērinātu revidentu komercsabiedrība un zvērinātu advokātu birojs ar pārstāvības nodrošinājumu ārvalstīs.

Administratoru kandidātu sākotnējo profesionālo atlasi veica biedrības ”Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk tekstā – Asociācija) valde, kura kā visatbilstošāko bija norādījusi Aigara Lūša kandidatūru. Arī VA “Maksātnespējas administrācija” no Asociācijas ieteiktajiem kandidātiem par visatbilstošāko kandidātu AS ”Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa vadībai atzina Aigaru Lūsi. Komisija izvērtēja visu administratoru kandidātu atbilstību Kredītiestāžu likuma prasībām, to reputāciju un pieredzi līdzvērtīgu komercsabiedrību maksātnespējas procesu vadībā. Tāpat tika izvērtēti administratoru kandidātu iesniegtie rīcības plāni par AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa vadību. Izvērtējot iepriekš minēto, Komisija nolēma lūgt Rīgas apgabaltiesu lemt par Aigara Lūša apstiprināšanu par AS ”Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa administratoru.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Komisija biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Komisijas biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808, e-pasts: agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm