Par AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas risinājumu

24.01.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 24.01.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas risinājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija) vakar 23. janvārī ir saņēmusi AS “Latvijas Krājbanka” (turpmāk – Banka) maksātnespējas administratora SIA “KPMG Baltics” (turpmāk – KPMG) iesniegto Maksātnespējas risinājumu.

KPMG iesniegtajā maksātnespējas risinājumā lūdzis Komisijai iespēju tuvāko 7 dienu laikā turpināt sarunas ar potenciālajiem investoriem un pabeigt vispusīgi izskatīt pēdējās dienās saņemtos sanācijas priekšlikumus, lai pārliecinātos par to ekonomisko pamatotību un risinājuma izdevīgumu Bankas kreditoriem. Pēdējo sanācijas priekšlikumu KPMG saņēma 23. janvārī plkst. 13.45.

Ja minēto septiņu dienu laikā saņemtos sanācijas priekšlikumus administrators neatzīs par īstenojamiem, KPMG piedāvātais Bankas maksātnespējas risinājums būs Bankas bankrots.

Komisija ir uzsākusi vakar iesniegtā maksātnespējas risinājuma izvērtēšanu un 30 dienu laikā, t.i. ne vēlāk kā 22. februārī lems par iesniegtā risinājuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā arī iespējamos KPMG veiktos precizējumus maksātnespējas risinājumā.

Komisija pēc lēmuma pieņemšanas par iesniegtā plāna apstiprināšanu vai noraidīšanu nekavējoties informēs arī sabiedrību.

Vērtējot KPMG iesniegto maksātnespējas risinājumu, lai lēmuma pieņemšanas procesā piesaistītu papildu pieredzi, uzklausītu vairāku pušu viedokļus un, lai pēc iespējas tiktu nodrošināta Bankas kreditoru interešu ievērošana, Komisija ir noslēgusi līgumu ar SIA “PricewaterhouseCoopers” par konsultāciju un profesionāla atbalsta sniegšanu maksātnespējas risinājuma izvērtēšanai. SIA “PricewaterhouseCoopers” Komisijai sniegs arī jebkuras citas konsultācijas par Bankas maksātnespējas procesu pēc Komisijas pieprasījuma

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm