Par AS “Latvijas Krājbanka” turējumā esošajiem ieguldītāju finanšu instrumentiem

24.11.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 24.11.2011.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par AS “Latvijas Krājbanka” turējumā esošajiem ieguldītāju finanšu instrumentiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka klienti, kuriem AS “Latvijas Krājbanka” ir atvērti finanšu instrumentu konti, var iesniegt AS “Latvijas Krājbanka” rīkojumus par viņiem piederošo finanšu instrumentu pārvedumu uz citu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību pēc klienta brīvas izvēles, kas ir tiesīga turēt ieguldītāju finanšu instrumentus.

Lai pārvestu finanšu instrumentus, klientam ir jābūt atvērtam finanšu instrumentu kontam citā kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā uz sava vārda. Saraksts ar minētajām kredītiestādēm vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir pieejams Komisijas mājas lapas sadaļā:(http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/finansu_instrumentu_tirgus/ieguldijumu_pakalpojumu_sniedz/)

Klientiem ir jārēķinās, ka izvēlētās bankas un ieguldījumu brokeru sabiedrības var piemērot komisijas maksas par finanšu instrumentu (vērtspapīru) kontu atvēršanu un apkalpošanu.

Papildus Komisija norāda, ka vērtspapīrus, kas pieder bankas klientam, nedrīkst izmantot bankas kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774800 vai 67774808; e-pasts: fktk@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm