Par AS “Latvijas Krājbanka”

22.11.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 22.11.2011.
Par AS “Latvijas Krājbanka”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 22. novembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 279, ar kuru tika konstatēts, ka ir iestājusies noguldījumu nepieejamība AS “Latvijas Krājbanka” un nolēma:

1. Uzdot akciju sabiedrībai “Latvijas Krājbanka” izmaksāt daļu garantēto atlīdzību līdz 50 latiem dienā akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” klientiem fiziskām personām, kurām saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, pamatojoties uz informāciju, kāda ir akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā, pēc akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” klientu fizisko personu izvēles:

1.1. no 23.11.2011. izmaksājot skaidrā naudā akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” bankomātos saskaņā ar ATM (bankomātu) darba laiku, izmantojot norēķinu kartes, kas piesaistītas norēķinu kontam, un izmantojot norēķiniem sociālo pabalstu kartes;

1.2. no 24.11.2011. izmaksājot skaidrā naudā akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” telpās vai akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” klientu apkalpošanas centros to darba laikā.

2. Noteikt, ka akciju sabiedrība “Latvijas Krājbanka” garantēto atlīdzību izmaksai nav tiesīga piemērot komisijas vai jebkādu citu maksu par šo darbību veikšanu.

3. Noteikt, ka 1. un 2. punktā noteiktā atlīdzības izmaksas kārtība ir spēkā līdz 26.11.2011. pulksten 24.

4. Par atlikušās garantētās atlīdzības daļas izmaksas kārtību lemt Noguldījumu garantiju likumā noteiktajā termiņā.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm