Par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem FKTK soda Kirovu un Filipu Lipmanus – uzlikta soda nauda un pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

22.11.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 22.11.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem FKTK soda Kirovu un Filipu Lipmanus – uzlikta soda nauda un pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Par konstatētajiem Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) pārkāpumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu AS “Grindeks” akcionāriem – Kirovam Lipmanam 14 200 eiro apmērā un Filipam Lipmanam 10 650 eiro apmērā. Tāpat abiem akcionāriem būs jāizsaka obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums citiem AS “Grindeks” akcionāriem.

Šāds lēmums pieņemts, jo FKTK rīcībā ir pietiekami pierādījumi, ka Kirovs Lipmans kopš 2010. gada oktobra rīkojies saskaņoti ar savu dēlu Filipu Lipmanu. Ņemot vērā, ka Kirovam Lipmanam un viņa sievai Annai Lipmanei, kuru saskaņotu rīcību FKTK pierādīja vēl 2003. gadā, kopā pieder 49.98% “Grindeks” akciju, bet Filipam Lipmanam 0.04% akciju, Lipmanu ģimenei kopā tieši piederošās “Grindeks” akcijas veido 50.02% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, tādējādi nodrošinot kontroli pār uzņēmumu. Tā kā AS “Grindeks” akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū – biržas “NASDAQ OMX Riga” Oficiālajā sarakstā, sabiedrības akcionāriem ir jāievēro FITL prasības par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu. Tas nozīmē, ka iegūstot uzņēmumā akciju kontrolpaketi (t.i. 50% un vairāk), personai vai personām, kas rīkojas saskaņoti, ir jāizsaka obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums pārējiem akcionāriem. Tā kā akciju atpirkšanas piedāvājums netika izteikts, FKTK pieņēma lēmumu par sankciju piemērošanu.

Par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu – šajā gadījumā par FITL 66. panta pirmās daļas prasību nepildīšanu – FKTK ir tiesīga uzlikt soda naudu līdz 14 200 eiro, kā arī personai ir pienākums izteikt atpirkšanas piedāvājumu mazākuma akcionāriem. Ņemot vērā konkrētos faktiskos apstākļus, kā arī, izvērtējot soda samērīgumu un atbilstību situācijai, Kirovam Lipmanam ir piemērots maksimālais naudas sods, savukārt Filipam Lipmanam naudas sods ir noteikts 10 650 eiro apmērā.

Likums arī paredz, ka persona nevarēs izmantot balsstiesības, kas izriet no tai piederošajām akcijām, ja pēc FKTK lēmuma stāšanās spēkā netiks izteikts obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums pārējiem akcionāriem.

Gan Kirovam Lipmanam, gan Filipam Lipmanam ir tiesības apstrīdēt FKTK lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
T: +371 67774808
M: +371 26893967
E: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm