Par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem Irinai Meļņikai piemēro soda naudu

09.04.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 9.04.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem Irinai Meļņikai piemēro soda naudu
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien pieņēma lēmumu uzlikt Irinai Meļņikai soda naudu 500 eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) 86.1 panta otrās daļas pārkāpumiem, savlaicīgi nesniedzot informāciju par darījumiem ar AS “Rīgas kuģu būvētava” un AS “Tosmares kuģubūvētava” akcijām. 

AS “Rīgas kuģu būvētava” un AS “Tosmares kuģubūvētava” akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū – biržas “NASDAQ OMX Riga” Baltijas Otrajā sarakstā, tādējādi sabiedrību akcionāriem un iekšējās informācijas turētājiem ir jāievēro FITL prasības obligātās informācijas atklāšanā.

Par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem – šajā gadījumā par FITL 86.1 panta otrās daļas prasību nepildīšanu – FKTK ir tiesīga izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 14 200 eiro. Ņemot vērā konkrētos faktiskos apstākļus, tiesiskos apsvērumus un izvērtējot soda samērīgumu un atbilstību situācijai, Irinai Meļņikai par FITL 86.1 panta otrās daļas pārkāpumiem ir piemērota soda naudu 500 eiro apmērā.

FKTK informācija par šāda lēmuma pieņemšanu ir jāpublisko, lai informētu sabiedrību un citus finanšu instrumentu tirgus dalībniekus, ka par FITL prasību, kas saistītas ar iekšējās informācijas turētāja paziņojumiem, neievērošanu tiek piemērotas likumā paredzētās sankcijas.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm