Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdē apstiprinātajiem noteikumiem

19.04.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 19.04.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdē apstiprinātajiem noteikumiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2012. gada 19. aprīļa padomes sēdē nolēma apstiprināt “Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas normatīvos noteikumus”.

Apstiprinātie noteikumi paredz, ka, izsakot publisko piedāvājumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas iekļauti piedāvājumā, ja par 12 mēnešiem aprēķinātā kopējā samaksa par piedāvājumu ir no 100 000 euro līdz 5 000 000 euro, ir jāsagatavo piedāvājuma dokuments, kurā ietverta informācija par emitentu, piedāvātajiem vērtspapīriem un emitenta finansiālo stāvokli. Šie noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu ieguldītāju interešu aizsardzību arī maza apjoma vērtspapīru piedāvājumu gadījumos, ņemot vērā, ka ieguldīšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku un pilnīgas informācijas sniegšana par finanšu instrumentiem un šo instrumentu emitentiem kopā ar komercdarbības noteikumiem veicina ieguldītāju aizsardzību.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm