Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

15.07.2011
  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 15. jūlija sēdē nolēma apstiprināt grozījumus “Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos” un grozījumus “Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos”. Minētajos noteikumos grozījumi tika izstrādāti, lai papildinātu Latvijas Apdrošinātāju asociācijai sniedzamo statistisko informāciju par apdrošinātāju darbību. Apstiprinātie noteikumu grozījumi nosaka izmaiņas pārskatu par apdrošinātāju ārvalstu filiāļu darbību un pārskatu par apdrošinātāju darbību, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu dalībvalstīs, iesniegšanas periodiskumā (no gada uz ceturksni), kā arī nosaka papildu informācijas prasības dalībvalstu apdrošinātāju filiāļu pārskatos par tiešo apdrošināšanu.

Komisijas padome apstiprināja arī grozījumus “Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos”, kuros ietverti redakcionāli atsauču precizējumi.

Komisijas padome 15. jūlija sēdē pieņēma lēmumu ar kuru konstatēja, ka OJSC Technikabank ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasības, jo likumā noteiktajā termiņā nepublicēja revidēto 2010. gada pārskatu un nolēma par minēto pārkāpumu uzlikt OJSC Technikabank soda naudu 2500 latu apmērā.

Padome nolēma atļaut akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāram Valērijam Maliginam izteikt akciju sabiedrības “Olainfarm” brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas parastās uzrādītāja akcijas cena brīvprātīgajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta Ls 1.95.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2011. gada 22. jūlijā plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: Agnese.Joela@fktk.lv

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm