Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

13.06.2011
  • Sadaļa:

Rīgā, 13.06.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 13. jūnija sēdē pieņēma lēmumu izsniegt akciju sabiedrībai “Rigensis Bank” licenci kredītiestādes darbībai. Padome, izskatot Igora Ciplakova iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci kredītiestādes darbībai, konstatēja, ka bankas pamatkapitāls, valdes locekļi, kā arī bankas dibinātājs Igors Ciplakovs atbilst Kredītiestāžu likuma prasībām un par bankas pamatkapitālā ieguldīto naudas līdzekļu tiesisku izcelsmi Komisijai nav pamata šaubīties. Komisijas padome nolēma atbalstīt, ka akciju sabiedrības “Rigensis Bank” valdes priekšsēdētāja amata pienākumus pilda Rolands Pētersons, bet valdes locekļu amata pienākumus pilda Vladislavs Petrovs un Valda Knauere. Komisija ir saņēmusi apliecinājumu par akciju sabiedrības “Rigensis Bank” minimālā sākotnējā kapitāla iemaksu pagaidu kontā Latvijas Bankā. Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma prasībām jaundibināta kredītiestāde drīkst uzsākt darbību pēc kredītiestādes reģistrācijas Komercreģistrā un Komisijas licences saņemšanas.

Komisijas padome nolēma anulēt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā veikto ierakstu par SIA “VIP Brokers” reģistrēšanu. Šāds lēmums tika pieņemts, jo Komisija pārbaudes rezultātā ir secinājusi, ka SIA “VIP Brokers” savā darbībā ir pieļāvusi vairāku Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteikto prasību pārkāpumus, tai skatā, SIA “VIP Brokers” nenodrošina klientu līdzekļu, kas iegūti no apdrošināšanas starpniecības, turēšanu atsevišķā bankas kontā šķirti no sabiedrības pašas līdzekļiem, kā rezultātā tiek apdraudēta SIA “VIP Brokers” spēja no klientiem saņemto apdrošināšanas pārskaitīt apdrošinātājiem pienācīgā apmērā, tādējādi apdraudot ne tikai klientu intereses, bet arī ietekmējot apdrošinātāju finansiālo stabilitāti.

Komisijas padome 13. jūnija sēdē arī nolēma atļaut akciju sabiedrībai “ELKO Grupa” izteikt akciju sabiedrības ”ELKO Grupa” uzrādītāja akciju ar balsstiesībām publisko piedāvājumu atbilstoši prospektā ietvertajiem noteikumiem.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2011. gada 17. jūnijā plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: Agnese.Joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm