Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

06.05.2011
  • Sadaļa:

Rīgā, 06.05.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 5. maija sēdē pieņēma lēmumu anulēt Raunas Kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai (turpmāk – Raunas KKS) 19.08.1999. izsniegto licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai. Šāds lēmums tika pieņemts, jo Raunas KKS nav ievērojusi Krājaizdevu sabiedrību likuma prasības un Komisijas rīkojumus, kā arī tās biedriem nav nodrošinājusi tiesisko skaidrību par turpmāko darbību noguldījumu piesaistīšanā un apkalpošanā. Saskaņā ar pieņemto lēmumu Raunas KKS tiek noteikts arī aizliegums iznīcināt jebkādu tās mantu, arhīva fondus vai atsevišķus dokumentus.

Informācija Raunas KKS noguldītājiem par garantētās atlīdzības izmaksu. Pieņemot lēmumu par licences anulēšanu Raunas Kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai Komisijas padome konstatē, ka Raunas KKS noguldītājiem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir izmaksājama garantētā atlīdzība no Noguldījumu Garantiju Fonda. Garantētās atlīdzības izmaksa tiks veikta tiem noguldītājiem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības saņemt šādu garantēto atlīdzību, pamatojoties uz informāciju, kāda ir Raunas KKS grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā, garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 euro apmērā. Garantēto atlīdzību izmaksu veiks Komisija ar pārskaitījumu uz noguldītāja norādīto kontu tā izvēlētā kredītiestādē vai uz attiecīgo VAS “Latvijas Pasts” filiāli ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no brīža, kad Komisija būs saņēmusi informāciju par noguldītāja norēķina konta numuru vai noguldītāja dzīvesvietā esošās VAS “Latvijas Pasts” filiāles atrašanās vietu. Garantēto atlīdzību izmaksā latos.

Komisijas šodien nosūtīs vēstuli Raunas KKS noguldītājiem ar lūgumu iesniegt Komisijā informāciju par noguldītāja konta numuru tā izvēlētā kredītiestādē vai noguldītāja dzīvesvietā esošās VAS “Latvijas Pasts” filiāles atrašanās vietu, lai Komisija varētu veikt garantētās atlīdzības izmaksu.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam sūdzības saistībā ar personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kā arī garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem izskata Finanšu un kapitāla tirgus komisija (adrese – Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050; Tālr. 67774800).

2011. gada 1. ceturkšņa beigās Noguldījumu Garantiju Fondā bija uzkrāti 138.5 miljoni latu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2011. gada 13. maijā plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm