Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

28.01.2011
  • Sadaļa:

Rīgā, 28.01.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 28. janvāra sēdē apstiprināja grozījumus “Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvajos noteikumos”.Šie grozījumi tika izstrādāti, lai ieviestu Eiropas Banku uzraudzības komitejas (CEBS) 26.08.2010. publicētajā dokumentā “CEBS vadlīnijas par stresa testēšanu (GL32)” (CEBS Guidelines on Stress Testing (GL32)) ietvertās vadlīnijas un principus, kas bankām jāievēro, veicot stresa testēšanu to iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa ietvaros. Apstiprinātie grozījumu ievieš arī papildu prasības tirgus risku izvērtēšanai, subordinētā kapitāla plānošanai un informācijai, kas bankām jāiekļauj Komisijai iesniedzamajā pārskatā par kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu, kā arī tiek veikti redakcionāli labojumi, lai precizētu “Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvos noteikumus”.

Saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem tiek noteiktas minimālās prasības kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa ietvaros veiktajai stresa testēšanai, t.sk. tiek noteikts, ka jebkurai bankai, kurai kredītrisks, operacionālais risks, tirgus riski un koncentrācijas risks ir būtisks, turpmāk obligāti būs jāveic šo risku stresa testēšana un stresa testēšanas rezultāti jāņem vērā, nosakot attiecīgā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru, kā arī tiek noteikts, ka jebkurai bankai turpmāk kapitāla rezerves apmēra noteikšanai ir jāveic stresa testēšana, kurā jāizskata vairāki makroekonomiskās situācijas attīstības scenāriji – pamata scenārijs un vismaz viens būtiski nelabvēlīgas attīstības scenārijs (stresa testa scenārijs).

Nākamā padomes sēde notiks pirmdien, 2011. gada 4. februārī plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm