Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

27.12.2010
  • Sadaļa:

Rīgā, 27.12.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2010. gada 27. decembra sēdē nolēma atļaut akciju sabiedrībai ”Latvijas Biznesa banka” nodot Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāles un SIA “Radikāls trests” īpašumā akciju sabiedrības ”Latvijas Biznesa banka” kredītiestādes uzņēmuma daļas. Minētais darījums nekādi neietekmēs ”Latvijas Biznesa banka” klientu saistības un klientu līgumu nosacījumus.

Komisijas padome pieņēma lēmumu atļaut ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībai “Finasta Asset Management Latvia” nodot tās pārvaldītā slēgtā ieguldījumu fonda “Finasta Fund Gamma” un atvērtā ieguldījumu fonda ”Baltic Index fonds” pārvaldes tiesības ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībai “Finasta Asset Management”. Vienlaikus Komisijas padome atļāva uzsākt ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “Finasta Asset Management Latvia” likvidāciju pēc slēgtā ieguldījumu fonda “Finasta Fund Gamma”, atvērtā ieguldījumu fonda ”Baltic Index fonds”, kā arī valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu ”Finasta universālais ieguldījumu plāns” un ”Finasta konservatīvais ieguldījumu plāns” pārvaldes tiesību nodošanas ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībai “Finasta Asset Management”.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2011. gada 7. janvārī plkst. 10:00.

Informācijas sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm