Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

20.12.2010
  • Sadaļa:

Rīgā, 20.12.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2010. gada 20. decembra sēdē nolēma apstiprināt grozījumus “Normatīvajos noteikumos par atalgojuma politikas pamatprincipiem”, ar kuriem Latvijas tiesību aktos tiek ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas prasības. Grozījumi papildina iestādes padomes atbildību par atalgojuma noteikšanu vai pārraudzību noteiktiem amatiem, precizē prasības būtiskas un īpaši augstas atalgojuma mainīgās daļas noteikšanai, atlikšanai un izmaksai, kā arī izslēdz prasības informācijas atklāšanai par atalgojuma politiku un praksi, jo minētās prasības informācijas atklāšanai iekļautas Komisijas normatīvajos noteikumos “Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvie noteikumi”. Atgādinām, ka “Normatīvajos noteikumos par atalgojuma politikas pamatprincipiem” noteiktās prasības ir saistošas Latvijas Republikā reģistrētām bankām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības un kuras sniedz noteiktus ieguldījumu pakalpojumus, kā arī apdrošināšanas sabiedrībām.

Tāpat Komisijas padome apstiprināja “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2011. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvos noteikumus”, saskaņā ar kuriem tiks veikti tirgus dalībnieku maksājumi Komisijas darbības nodrošināšanai 2011. gadā.

Padomes sēdē tika apstiprināts Komisijas budžets 2011. gadam. Arī 2011. gadā finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki sedz visas izmaksas, kas saistītas ar valstisko uzraudzību pār finanšu un kapitāla tirgu un pārējām Komisijas funkcijām. Budžets ir atbalstīts arī Komisijas Konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā ir pārstāvētas visas tirgus dalībnieku profesionālās asociācijas.

Nākamā padomes sēde notiks pirmdien, 2010. gada 27. decembrī plkst. 10:00.

Informācijas sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm