Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

23.12.2011
  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) 2011. gada 23. decembra sēdē apstiprināja “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2012. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvos noteikumus”, saskaņā ar kuriem tiks veikti tirgus dalībnieku maksājumi Komisijas darbības nodrošināšanai 2012. gadā.

“No 2012. gada Komisijas finansēšanā ir iekļauti papildus finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki – maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes, un dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras Latvijā reģistrējušas atvērtos ieguldījumu fondus, un dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiāles, kas veic maksājumus no Latvijā veiktās ieguldījumu darbības” informē Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece.

Padomes sēdē tika apstiprināts Komisijas 2012. gada darba plāns un Komisijas budžets 2012. gadam. 2012. gadā izdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai, kas saistīti ar valstisko uzraudzību pār finanšu un kapitāla tirgu un pārējām Komisijas funkcijām, sedz finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki un uzkrājums Komisijas iepriekšējo pārskata periodu izpildes rezultātā. Komisijas 2012. gada budžetā plānoti ieņēmumi 4.18 milj. latu apmērā un izdevumi 4.58 milj. latu apmērā. Izdevumu pieaugums plānots 11.5% apmērā, salīdzinot ar Komisijas 2011. gada apstiprināto budžetu.

“Izdevumu pieaugums saistīts ar dalības maksu nodrošināšanu Eiropas Savienības institūcijās, kas būtiski palielinājušās saistībā ar Eiropas makroprudenciālās un mikroprudenciālās uzraudzības noteikšanu. Tāpat, ņemot vērā Eiropas uzraudzības ietvara reorganizāciju, pieauguši nākamajam gadam plānotie komandējumu izdevumi, kā arī izdevumi palielinājušies saistībā ar Komisijas amatu skaita palielinājumu 2012. gadā” skaidro Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece.

Budžets ir atbalstīts arī Komisijas Konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā ir pārstāvētas visas tirgus dalībnieku profesionālās asociācijas.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

 

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm