Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

12.07.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 12.07. 2010.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2010. gada 12. jūlija sēdē konstatēja, ka AS “Baltijas Holdings ” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrās daļas prasības , jo AS “Baltijas Holdings” , būdama AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” iekšējās informācijas turētāja, Komisijai neiesniedza paziņojumu par 08.12.2009. veikto darījumu ar finanšu instrumentiem, iegādājoties 37,000 AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” akciju, kaut gan darījuma apjoms pārsniedza 5,000 euro ekvivalentu latos, kā dēļ citiem finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem savlaicīgi nebija pieejama būtiska informācija. Padome nolēma izteikt AS “Baltijas Holdings ” brīdinājumu par minēto likuma pārkāpumu.

Padome reģistrēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Acme Corporation” prospektu 5 030 sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Acme Corporation” obligāciju ar vienas obligācijas nominālvērtību 1 202.87 euro iekļaušanai AS ”NASDAQ OMX Riga” Parāda vērtspapīru sarakstā.

Nākamā padomes sēde notiks, piektdien, 2010. gada 16. jūlijā, plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:

Anna Dravniece

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.:67774807,e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm