Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

11.06.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 11.06. 2010.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2010. gada 11. jūnija sēdē konstatēja, ka SIA “Brīvais Vilnis Company”, būdama AS “Brīvais Vilnis” iekšējās informācijas turētāja, Komisijai neiesniedza paziņojumu par darījumu ar finanšu instrumentiem, kaut gan darījumu apjoms pārsniedza 5 000 euro ekvivalentu latos, kā dēļ citiem finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, tostarp arī pārējiem AS “Brīvais Vilnis” akcionāriem, savlaicīgi nebija pieejama būtiska informācija, kas tiem bija jāsaņem saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu (tālāk tekstā – Likums), un lai mazinātu iespēju, ka Likumā noteiktās prasības attiecībā uz akcionāriem, kā arī uz iekšējās informācijas turētājiem noteiktajiem pienākumiem neievēro arī citi akcionāri, t.sk. iekšējās informācijas turētāji, un lai netiktu mazināta ieguldītāju uzticība Latvijas finanšu un kapitāla tirgum un valsts veiktajai finanšu un kapitāla tirgus uzraudzībai, kā arī lai atvieglotu finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, tostarp arī pārējiem AS “Brīvais Vilnis” akcionāriem, iespējas tiesas ceļā prasīt atlīdzību par tiem radītajiem zaudējumiem, ja tie uzskatīs, ka tiem tādi radušies SIA “Brīvais Vilnis Company” paziņojuma par veikto darījumu savlaicīgas neiesniegšanas dēļ, nolēma izteikt SIA “Brīvais Vilnis Company” brīdinājumu par minēto l ikuma pārkāpumu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2010. gada 18. jūnijā plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:

Anna Dravniece

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.:67774807,e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm