Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

29.03.2010
  • Sadaļa:

Rīgā, 29.03.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2010. gada 29. marta sēdē apstiprināja “Maksājumu iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvos noteikumus”, kas definē, kādos aktīvos licencēta maksājumu iestāde, kas papildus maksājumu pakalpojumiem veic cita veida komercdarbību, drīkst ieguldīt maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai saņemtos līdzekļus, ja nākamās darba dienas beigās pēc šo līdzekļu saņemšanas tie vēl nav nogādāti saņēmējiem vai nosūtīti citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Noteikumi nosaka maksājumu iestādes pašu kapitāla aprēķināšanas kārtību, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedzamo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

Komisijas padome apstiprināja “Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumus”, kas ir izstrādāti ņemot vērā Maksājumu pakalpojumu likumā ietverto deleģējumu. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedzama licence maksājumu iestādes darbībai, reģistrējama maksājumu iestāde un sniedzama informācija Komisijai, kā arī nosaka Komisijai iesniedzamos dokumentus.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2010. gada 9. aprīlī plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm