Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

01.03.2010
  • Sadaļa:

Rīgā, 01.03.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) padome 2010. gada 26. februāra sēdē konstatēja, ka Vladimirs Cadovičs nav izpildījis Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrās daļas prasību par paziņojuma par darījumiem ar emitenta akcijām sniegšanu Komisijai piecu darbdienu laikā pēc darījuma veikšanas, ja darījuma apjoms vai vairāku veikto darījumu kopējais apjoms kalendārā gada laikā pārsniedz 5,000 euro, un 61. panta pirmo daļu par prasību akcionāram likumā noteikto dienu laikā paziņot akciju sabiedrībai un Komisijai par savu balsstiesību īpatsvaru akciju iegūšanas vai atsavināšanas rezultātā, kad šis īpatsvars sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par pieciem, desmit, piecpadsmit, divdesmit, divdesmit pieciem, trīsdesmit, piecdesmit un septiņdesmit pieciem procentiem. Par minēto pārkāpumu Komisijas padome nolēma izteikt Vladimiram Cadovičam brīdinājumu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2010. gada 5. martā plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm