Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

13.11.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 13.11.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 13. novembra sēdē nolēma pagarināt 01.12.2008. Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemtajā lēmumā “Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai “Parex banka”” noteikto saistību izpildes ierobežojumu termiņu līdz 30.06.2010.

Komisija atzīmē, ka lēmumā minētie noguldījumu debetēšanas ierobežojumi attiecas uz tiem noguldījumiem, kas atradās bankā līdz 01.12.2008. Klientu skaits, kurus skar ierobežojumi ir būtiski sarucis – ieviešot bankai noteiktos ierobežojumus šādu klientu skaits bija ~3000, uz 30.06.2009., kad tika pagarināti spēka esošie ierobežojumi ~1300 un šobrīd šādu klientu skaits nepārsniedz 700. Kopējais bankas noguldītāju skaits ir vairāk nekā 240 000.

Pieņemot lēmumu, Komisijas padome atzīmē, ka bankā ir veikta virkne pasākumu, lai stabilizētu bankas darbību un nodrošinātu likumā noteikto normatīvo prasību ievērošanu. Tomēr bankas rīcībā nav pietiekami likvīdo resursu, lai varētu patstāvīgi bez papildus valsts atbalsta veikt finanšu operācijas pilnā apmērā bez saistību izpildes ierobežojumiem. Taču ņemot vērā to, ka bankas likviditāte ir pastāvīgi uzlabojusies jau vairākus mēnešus, kā arī to, ka bankas darbības rādītāji uzlabojas, Komisijas padome nolēma, ka ir iespējams samazināt noteikto saistību izpildes ierobežojumu apmēru, tādējādi palielinot bankas spēju sniegt finanšu pakalpojumus, palielinot tās konkurētspēju un atjaunojot noguldītāju uzticību.

Komisija padome nolēma, ka tiem bankas klientiem, uz kuriem attiecas ierobežojumi, kuri viena kalendārā mēneša laikā neveiks debeta operācijas vai neveiks tās maksimālās debetējamās summas apmērā, klientam pieejamie limiti debeta operāciju veikšanai nākošajā kalendārajā mēnesī tiks palielināti par iepriekšējā mēnesī neizmantoto debeta operāciju limita apjomu.

Tāpat arī Komisijas padome nolēma noteikt, ka debeta operāciju mēneša limits klientam, uz kuru attiecas ierobežojumi, tiek palielināts par 5% no bankā ienākošo līdzekļu iepriekšējā mēneša klienta konta kredīta apgrozījuma, ja minimālais kredīta apgrozījums ir 100 000 latu un ienākošās summas paliek bankā ne mazāk kā 3 dienas. Maksimālais pieļaujamais limita palielinājums ir 150 000 latu.

Turpmāk bankai tāpat kā līdz šim būs atļauts veikt debeta operācijas (tai skaitā, ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā), bankas klientiem uz kuru attiecas ierobežojumi fiziskām personām ne vairāk kā 35 000 latu apmērā kalendārajā mēnesī. Bankai noteikts aizliegums veikt debeta operācijas (tai skaitā, ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā) klientiem juridiskām personām, ja šīs operācijas nav paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai. Izņēmums ir valsts un pašvaldību iestādes un valsts un pašvaldību uzņēmumi.

Savukārt minētajām operācijām saimnieciskās darbības veikšanai juridiskām personām ir noteikti šādi ierobežojumi – 35 000 latu (ar darbinieku skaitu līdz 10) un 350 000 latu (ar darbinieku skaitu no 11 – 250) kalendārajā mēnesī. Uzņēmumu noguldījumu palielinājumiem pēc 08.06.2009. netiek veikta saimnieciskās darbības kontrole un nav debeta operāciju ierobežojumu.

Lēmuma teksts pieejams Komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 20. novembrī plkst. 10:00.
 
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja vadītāja
Kungu iela 1, LV – 1050
Tālrunis:  + 371 6777 4800
e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm