Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

22.10.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 22.10.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 22. oktobra sēdē nolēma atļaut akciju sabiedrības “DnB NORD Banka” akcionāram Bank DnB NORD A/S izteikt akciju sabiedrības “DnB NORD Banka” akciju atpirkšanas obligāto un galīgo piedāvājumu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā un galīgajā piedāvājumā ir noteikta Ls 3.16.

Padome apstiprināja “Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvos noteikumus”, lai maksājuma apmērs noguldījumu garantiju fondā tiktu balstīts uz konkrētam noguldījumu piesaistītājam piemītošajiem riskiem. Noteikumi ir saistoši noguldījumu piesaistītājiem, uz kuriem attiecināmi Noguldījumu garantiju likuma noteikumi, t.i., Latvijā reģistrētām bankām, krājaizdevu sabiedrībām, ārvalstu banku filiālēm Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstu banku filiālēm Latvijā, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās noguldījumu garantiju fondā.

Padome apstiprināja “Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvos noteikumus”, lai pilnveidotu kārtību garantētās atlīdzības izmaksas organizēšanai.
Noteikumi nosaka apjomu un kārtību, kādā noguldījumu piesaistītāji apkopo un sniedz Komisijai informāciju par garantēto atlīdzību. Noteikumi paredz noguldījumu piesaistītāju pienākumu savos grāmatvedības reģistros nodrošināt aktuālo un vēsturisko informāciju par garantēto atlīdzību un nosaka šīs informācijas apjomu, t.i., informāciju, kas jāapkopo par noguldītāju – fizisko personu, noguldītāju – juridisko personu, garantēto noguldījumu un garantēto atlīdzību, tāpat noteikumi nosaka informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas tehniskās prasības un noguldījumu piesaistītāju pienākumu sniegt šo informāciju Komisijai noguldījumu nepieejamības iestāšanās gadījumā vai arī pēc Komisijas pieprasījuma.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 30. oktobrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja padomniece
sabiedrisko attiecību jautājumos
tālr.: 6777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm