Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

22.05.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 22.05. 2009.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 22. maija sēdē, izskatot RSK apdrošināšanas AS vēstuli ar lūgumu anulēt izsniegto licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veikšanai, nolēma anulēt RSK apdrošināšanas AS izsniegto licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veikšanai no 01.06.2009.
Atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam, ja licence tiek anulēta, attiecīgajā apdrošināšanas veidā apdrošināšanas sabiedrība nedrīkst slēgt jaunus apdrošināšanas līgumus, palielināt apdrošināšanas summas un pagarināt apdrošināšanas līgumus, bet turpina pildīt spēkā esošos apdrošināšanas līgumus.

Padome apstiprināja “Normatīvos noteikumus par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem”, lai tādējādi veiktu grozījumus spēkā esošajos apdrošināšanas sabiedrību papildu uzraudzības noteikumos saistībā ar Pārapdrošināšanas likuma pieņemšanu. 

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 29. maijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja padomniece
sabiedrisko attiecību jautājumos
tālr.: 6777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm